Til tross for at danske industritrålere har levert over 60.000 tonn mer råstoff til danske fiskemelfabrikker i år, frem til 14. desember, blir det ytterligere nedgang i produksjonen ved danske fabrikker i år. Hovedårsaken er at norske fartøyer har sviktet danskene.


( 17.12.2008 )

[raw]

Informasjon om hva fartøyer fra ulike land har losset av industrifisk i Danmark viser at det tross økningen i leveringer fra danske fartøyer er levert 26.000 tonn mindre råstoff enn i fjor. Det må da legges til at fjoråret også var et svært magert år for de danske fiskemelfabrikkene.

 

Mens det i 2004 ble losset over en million tonn ved danske fabrikker, sank kvantumet til 875.000 tonn året etter. Og 2006 ble enda dårligere med under 800.000 tonn, etterfulgt av ytterligere dramatisk fall til bare 626.000 tonn i fjor.

 

Den viktigste årsaken til fallet er norske båter som bare har levert snaut 49.000 tonn i år mot over 120.000 tonn i fjor. Det er den minste mengden råstoff levert av norske båter på flere år.

 

Landinger av industrifisk – levende vekt fordelt på fartøynasjon 2009

Oppdatert per 14.12.2009 

 

Fartøysnasjon

År

2004

2005

2006

2007

2008

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Danmark

687.559

543.840

516.992

344.032

409.121

Tyskland

11.162

9.803

15.457

15.271

21.268

Finland

3.003

1.521

2.843

9.394

8.594

Færøyene

15.990

13.836

3.048

2.552

263

Storbritannia

31.317

55.689

38.984

19.385

12.748

Litauen

2.929

4.497

2.318

13.667

12.426

Norge

159.215

135.249

108.659

120.593

48.712

Polen

28.843

22.644

16.635

24.348

20.362

Sverige

79.582

67.575

87.777

69.361

66.213

Total inkl. andre

1.034.056

874.836

796.255

625.726

602.009

[/raw]