Årets makrellfangster i Spania tyder på at noe kan være alvorlig galt med hensyn til tilgangen på mat i havet. Aldri før har kondisjonen til atlantisk makrell fisket av den spanske fiskeflåten vært så dårlig.


( 14.09.2012 )

[raw]

– Årets makrell har bare 3 til 5 prosent fett. Det har vi aldri før opplevd. Normalt skal makrellen ha 13 til 17 prosent fett, forteller salgsleder Ana Garcia Vilar i selskapet Congelados Illa de Salvora til Kystmagasinet.

 

Under årets sjømatmesse i Brussel, hadde bedriften utstilt både atlantisk makrell (Scomber scombrus) og Atlantisk Chub-makrell (Scomber colias). Chub-makrellen hadde helt normalt fettinnhold. Men den atlantiske makrellen fisket i Biscaya var lang og tynn med stort hode. En frysedisk hvor selskapet som er en del av det store selskapet Redco Group hadde ulik pelagisk fisk utstilt var det flere eksemplarer av atlantisk makrell. De var alle tydelig og sjeldent magre.

Årets atlantiske makrell er tydeligvis mye magrere enn chubmakrell. Fettprosenten har variert fra til til fem prosent mot normalt13 til 17 prosent. Her er to chub og en atlantisk makrell. Forskjellen på kondisjon er tydelig.

 

Grunn til bekymring
Hva Vilar forteller bør gi grunn til bekymring. Biscayabukten er både gyteområde og oppvekstområde for makrell.  Årets kvote for første halvår var på 15.000 tonn. Fisket startet 21.februar og varte bare noen uker. Makrellen sto tett og var svært lett å fangste for de spanske fartøyene. De spanske fiskerne vil ta resten av sin kvote til høsten.

 

Det kan være en sammenheng med størrelsen på bestanden, og det kan være et resultat av at den store makrellbestanden beiter ned sine egne matressurser. Det er sannsynligvis samme årsak som gjør at den atlantiske makrellen nå vandrer inn i islandske farvann og nordover langs norskekysten. Makrellen som har blitt fanget i Biscayabukten i år kommer inn nord i bukten og beveger seg sydover.

 

Tre stammer
Den atlantiske makrellen deles normalt inn i tre stammer. Den sørlige gyter utenfor Portugal og vestlige deler av Spania. Den nordlige gyter i Nordsjøen, mens den vestlige gyter i Biskayabukten og utenfor Irland. Det er den vestlige stammen som i år synes å ha en svært dårlig kondisjon. Den spanske flåten fanger stort sett all atlantisk makrell i Biscayabukten. I fjor ble det fisket 25.109 tonn. Da var kvoten redusert med 4.500 tonn på grunn av tidligere overfiske. I år er kvoten cirka 30.000 tonn, etter at 5500 tonn er trukket fra på grunn av tidligere overfiske.

 

Det er også grunn til å tro at den dårlige kondisjonen til årets makrell kan medføre økt dødelighet. Spanske fiskere ønsker økte kvoter. Det kan likeså mye være løsningen som reduserte kvoter. Mindre konkurranse om mat kan kanskje redusere dødeligheten hos den gjenværende delen av makrellen.
Norsk fiskeflåte fisker i første rekke på den nordlige bestanden. Det er derved ikke gitt at årets makrellfiskeri vil bli preget av makrell med lavt fettinnhold. Men samtidig er det stor usikkerhet blant forskerne med hensyn til de ulike bestandene sine vandringer.

 

Kvoter bør økes

Norske pelagiske fiskere Kystmagasinet tidligere har snakket med mener at makrellstammen nå er så stor at kvotene bør økes for å sørge for at det er god nok tilgang på mat. Kondisjonen til årets spanske makrell kan være en indikasjon på at fiskerne har rett i sine antakelser. Ettersom makrellstammen trekker nordover for å finne mat kan den bli en fare for overlevelsen til både torskeyngel og yngel til andre fiskearter.

 

Havforskningsinstituttet har bekreftet at planktonmengdene i Norskehavet er kraftig redusert. Det har blant annet ført til at det er for lite mat til laks og annen fisk som beiter der. Det er også bekreftet at bestandene av hval som beiter på plankton er høye. Kanskje er det et resultat av en tilsvarende situasjon i de områder den vestlige bestanden av makrell som har medført at spanske fiskere har fisket uvanlig mager makrell i år.

 

Fiskebåtredernes Forbund gikk allerede for tre år siden ut og oppfordret til økte kvoter for å redusere presset på planktonforekomsten i Atlanterhavet. Foreløpig ser det ut til at forskerne ikke vil si ja til økt fiske etter blant annet makrell.

 

[/raw]