Kystmagasinet 7.14: Portugiserne er verdens fjerde største konsumenter av sjømat. Madeira er en portugisisk øy i Atlanterhavet, hvor sjømat er elsket. Selv om det bare bor en kvart million mennesker på øya, er de avhengige av norsk klippfisk og laks. De klarer ikke å fiske nok til å dekke det lokale konsumet.

På det kommunale markedet i hovedbyen Funchal kan en se hva den lokale fiskeflåten bringer inn. Her selges i hovedsak fersk fisk levert av lokale fartøyer. Men det er ikke hver dag det er vær for å fiske. Madeira ligger nesten 600 kilometer vest av Marokko, hele 860 kilometer sørvest for Portugal. Det meste av året er vinden spak, men ikke alltid. Da blir det raskt lite fisk tilgjengelig på markedet.

 

Laks og klippfisk

Likevel, fiskefatene står ikke tomme. Norsk laks selges på fiskemarkedet og i supermarkeder. Norsk klippfisk finnes i delikatesseforretninger og supermarkeder. På restauranter er det stort sett bare svart dolkefisk, noen ganger tunfisk og sverdfisk, som står på menyen av lokal fisk. Norsk laks og klippfisk står på de fleste menyer.

MADEIRA 1

85 prosent av fiskefangsten dypvannsfisken svart dolkfisk.

 

 

Mens de fleste portugisere har et fiskekonsum på rundt 30 kilo produktvekt (60 kilo hel fisk) per år, spiser befolkningen på Madeira bare halvparten så mye. Og mens turisme står for 20 prosent av det regionale brutto nasjonalproduktet, står fiske bare for 0,71 prosent. Målt i penger skaper øyas fiskerier verdier på i overkant av hundre millioner norske kroner.

 

Madeira har stor grad av autonomi, og øya er et frihandelsområde. Større fokus har vært på å utvikle finansielle tjenester og selskapsregistre. Men økende krav til at skatteparadiser skal være transparente, har gjort at politikerne igjen har begynt å se på vekstmuligheter innenfor fiskeri og oppdrett.

MADEIRA 2

Alle superog hypermarkeder har laks i ferskfiskdisken.

 

 

Laks fra Azorene!

Kunnskapen om fisken som serveres er ofte heller begrenset. På en relativt eksklusiv restaurant bekrefter både kokk og servitør at laksen de serverer kommer fra Azorene. Det imponerende laksefisket på Azorene gir tydeligvis jevne fangster året rundt, for laks er fast på menyen.

 

Nede på fiskemarkedet blir vi forklart av en importør og fiskehandler at kunnskapen om fisk er begrenset hos de fleste, selv om øya ligger midt i Atlanterhavet, omgitt av hav og sjømat.

 

– Svart dolkefisk, tunfisk, sverdfisk og klippfisk kjenner folk flest. Dessuten spises det stadig mer havabbor fra oppdrett i Europa og litt fra oppdrett her på Madeira, blir vi fortalt. Fiskehandleren får hver uke levert flybåren laks fra Marine Harvest. Det meste selger han til restauranter og utlendinger som har ferieleilighet på øya.

MADEIRA 3

Klippfisk er en viktig del av fiskeforbruket på Madeira, selv om konsumet per innbygger er lavere enn på fastlands-Portugal.

 

 

Fra Sørfold til Funchal

Fisken han selger den dagen Kystmagasinet er der, har produsentnummeret N-1115. Det forteller at fisken er slaktet på Marine Harvest sitt anlegg på Herøy. Før det kom fisken fra lokalitet nummer 31777, som er Reinvika i Sørfold i Nordland.

 

– Laks selger stadig mer. Kundene vet at de alltid kan få laks. Tunfisk er ikke tilgjengelig hver dag. Og svart dolkefisk fiskes ikke når det blåser.

MADEIRA 4

Fiskehandleren på bildet med laks fra Sørfold i Nordland. Han mente at folk flest på Madeira hadde lite kunnskap om fisk.

 

 

Linefiske på dypt vann

Svart dolkefisk er en rovfisk som fiskes på 800 til 1.200 meters dyp med drivline. Fiskearten utgjør 85 prosent av det totale kvantum fisk som landes på Madeira. I gode år har fangstene vært oppe i 4.500 tonn, mens mer normalt kvantum er rundt 3.000 tonn.

 

Siden fisken er lang og flat er den perfekt for produksjon av filet som kan kuttes opp i porsjonsstykker. En tunfisk kan veie fra noen få kilo til flere hundre. Den er vanskeligere å håndtere på et restaurantkjøkken. Det er årsaken til at trioen dolkefisk, laks og klippfisk dominerer på restaurantmenyene. Unntaket er selvsagt spesialiserte sjømatrestauranter hvor det er større variasjon i hva som tilbys.

 

Madeira er en vulkansk øya. Like utenfor er det 4.000 meter dypt, og de høyeste fjelltoppene på øya er over 1.800 meter høye. Bratte klipper og gjerne uker med kraftig dønning har gjort at det er begrenset med havner. De tre viktigste er Camaro do Lobos, Funchal og Canical. Bare de to sistnevnte har mottaksfasiliteter med kjøleog fryselagre.

MADEIRA 5

Det er ikke bare turister som kommer til Madeira. Denne filippinske kvinnen og hennes mann driver en av tre sushibarer på øya.

 

 

Omfattende modernisering

Canical var frem til 1981 en viktig havn for mottak av hval. Men da hvalfangst ble forbudt ble det satset på mottak av tunfisk. Men for et tiår siden var det krise med lave fangster. Madeiras eneste hermetikkfabrikk, som tok imot tunfisk, ble lagt ned.

 

I perioden 1997 – 2006 ble det investert 120 millioner euro i oppgradering av havnen i Canical. I dette arbeidet inngikk også bygging av fiskeauksjon og et mottak som tar imot tunfisk. Denne distribueres både til lokale restauranter og eksporteres til Portugal og andre land. Canical har ikke bare fordelen det er å ligge like ved øyas flyplass, i tillegg foregår mye av fisket mer eller mindre rett utenfor havna. Mange av øyas tunfiskbåter fisker med «pole and line», ofte bare en halv til en hel sjømil fra land.

MADEIRA 6

«Pole and line»-båtene fisker tunfisk, ofte bare en halv til en hel sjømil fra land.

 

Bruker bambusstenger

«Pole and line», – påle med snøre – på norsk, er en fiskemetode hvor det fiskes med en lang bambusstang, et kort snøre og en krok som er egnet med fisk. Langs fartøyet er det dyser som sender vannstråler ned i vannflaten. Lyden av disse lokker til seg tunfisk som tror det er småfisk som spretter i vannflaten. Når tunfisken biter på vippes den med håndkraft om bord i fiskebåten.

 

Denne fiskemetoden gir, om fisken behandles korrekt om bord på båten, svært fersk fisk. I tillegg regnes «pole and line» som svært selektivt, og hvis kvoter følges som bærekraftig fiske.

 

De store havdypene rundt Madeira gjør at de fleste fiskeressurser er lite tilgjengelige. Det er langt ned til bunnfisken, og pelagisk fisk migrerer som regel bare forbi. Det finnes lokale bestander av liten pelagisk fisk som holder seg ved øya og noen naboøyer. Det er også mulig å fiske makrell deler av året. Men havvannet er fattig på næring, så de lokale fiskebestandene er relativt små. Unntaket er dolkefisken som er fundamentet for de lokale fiskeriene.

MADEIRA 11B

Det er marint oppdrett på to lokaliteter. Store havdyp gjør det vanskelig å forankre anleggene.

 

 

Oppdrett av ørret og havabbor

To steder er det etablert oppdrett i store havmerder. Disse anleggene produserer rundt 600 tonn fisk i året, i hovedsak havabbor. Planen er å få bekreftet over tid at merdene tåler påkjenningen, for så å etablere flere anlegg i de områder det er mulig å forankre anlegg. Det er også en liten produksjon av regnbueørret i damanlegg på land. Både ørreten og havabboren selges lokalt.

MADEIRA 13

Fiskere klargjør en fangst med tunfisk om bord i en tunfiskbåt ved kai i Canical.

 

Laksespisende turister

Over en millioner turister, i tillegg til 400.000 – 500.000 cruisepassasjerer, besøker Madeira hvert år. Britiske, tyske og skandinaviske turister er de største gruppene. Siden øya er omgitt av klipper og ikke sandstrender, og nattelivet i hovedbyen Funchal er begrenset, tiltrekker øya seg i hovedsak godt voksne turister. Mange kommer for å vandre langs «levadaene», vanningskanaler som strekker seg innover de dype dalene.

 

Dette er normalt turister med høy kjøpekraft, og som legger igjen mye penger i restauranter. Det er også turistgrupper som verdsetter sjømat, og som har kjennskap til laks, og ofte til klippfisk. Flere av restauratørene vi snakket med mente at nærmere halvparten av fisken som selges i tradisjonelle lokale restauranter er laks eller klippfisk. Det er ikke usannsynlig at nærmere en tredjedel av fiskekonsumet på Madeira, en øy omgitt av hav og fisk, er fisk med Norge som opprinnelsesland.