Skipsmøbelprodusenten Shipnor gikk mot strømmen og satset på produksjon i Norge da andre flagget ut. Nå er det igjen gode tider i verftsindustrien. Shipnor opplever stor etterspørsel etter norskproduserte møbler både hjemme og ute.

– Etter mye hardt arbeid og store investeringer ser vi nå at det vi har hatt tro på hele veien kan bli virkelig, sier administrerende direktør i Shipnor, Otto Hammerø, fornøyd.

Norske rederier og verft ønsker i langt større grad enn tidligere nå norsk kvalitet, moderne fremtidsrettet produksjon og fleksible raske leveranser når de velger sine leverandører.

– Det at norske rederier og verft velger norsk er en stor tillitserklæring, som gjør oss rustet til å vokse og utvikle oss, sier han. Uten tillit fra norske verft som Vard, Ulstein, Aas, Kleven og Fiskerstrand Verft hadde vi ikke kunnet beholde produksjon av skipsmøbler i Norge, sier Hammerø.

Oleg jobbet både helg og hverdag sammen med de andre i fabrikken på Angvika for å levere møbler til hasteoppdraget «Viking Sky».

Moderne produksjon og innovative løsninger
Shipnor har bygget opp stor kapasitet ved sin robotiserte produksjonslinjene for skipsinnredning i Angvika. En av innovasjonene som har blitt godt mottatt er Shipnors click-møbler, som kan bli satt sammen i løpet av sekunder uten verktøy eller festeanordninger. Shipnor er langt fremme også når det gjelder teknologi. De tilbyr nå 3D visualiseringer og VR for sine kunder, noe som gjør kundene tryggere på hva de får levert og montert om bord av møbler og interiør.

Bilde fra Aker Biomarines flaggskip for krill «Antarctic Endurance» og Shipnors leveranse av møbler til Vard Accommodation.

Smart omstilling – behov for flere ansatte
Shipnor har som verftsindustrien tilpasset seg nye markeder, og leverer nå skipsmøbler både til fiskeflåten og cruise, i tillegg til offshore som har vært hovedmarkedet i flere år.
– Dreiningen har vært viktig for å kunne opprettholde produksjonstrykket, sier Hammerø.
– Vi ser nå at vi kommer styrket ut av omstillingen.

Etter tre tunge år som medførte nedbemanning, også for Shipnor, øker nå etterspørselen. Shipnor ser seg nå om etter flere ansatte i produksjonen for å holde kapasitet og trykk oppe.
I samarbeid med store skipsinnredningsaktører som NMI, R&M og Vard Accommodation, skal Shipnor i år levere møbler til blant annet Hurtigrutene, Hapaq Lloyd, Coral Expedition, Ponant, Samherji og Sølvtrans. Gjennom utenlandske aktører skal de også levere møbler på større cruiseskip i Finland, som Costa og Carnival Cruises. På Ulstein leveres i disse dager siste leveranse møbler til Color Hybrid.

Administrerende direktør og grunder i Shipnor, Otto Hammerø (nr. 1 fra venstre), viser imponerte islendinger rundt i fabrikken. De øvrige på bildet er fra islandske rederier som bygger trålere ved Vard Aukra.

Ringvirkninger for regionen
Shipnor bruker regionale underleverandører og er slik med å skape positive ringvirkninger for næringslivet her.

– Jeg var aldri i tvil om at omstillingene vi gjorde var riktig, men det å få bekreftelse og tillit både fra norske verft og store internasjonale aktører har vært svært givende, sier Otto Hammerø.

– Endringene hadde ikke latt seg gjennomføre uten omstillingsmidler fra Innovasjon Norge og de ansatte som med høy motivasjon og vilje har stått på for å levere, berømmer leder Hammerø.