Forskning tyder på at ekstremt små mengder lusemiddel kan drepe rekelarver. Selv så små mengder at de ikke kan spores i voksne reker.

Innsektsmidler fra landbruk og sukkerrørplantasjer blir vasket inn i den australske delstaten Queensland sine seks store vassdrag. Nå frykter det nasjonale forskningsinstituttet CSIRO at dette kan påføre landets rekeindustri stor skade. Ett av stoffene som brukes til bekjempelse av innsekter er diflubenzuron. Denne giften er en av flere innsektsgifter som brukes både i bekjempelse av lakselus, og innsekter i australsk landbruk.

Tester utført ved et CSIRO sitt forskningslaboratorium på øya Bribie har vist at rester av ugress- og innsektsmidler som vaskes ned i elvene kan påvirke nervesystemet til blant annet larvene til tigerreker. De konsentrasjonene som er påvist i elvene har i laboratorietester vist seg å være dødelige for rekelarver.

I Queensland produseres det oppdrettsreker til en verdi av nesten en halv milliard kroner.

De funn som de australske forskerne har gjort har også paralleller til mistankene i Norge om at en del lusemidler i bruk i oppdrettsnæringen kan være skadelige for reker, hummer, krabbe og andre krepsdyr i nærheten av oppdrettsanlegg.

De australske forskerne kunne også fastslå at selv om konsentrasjonene var store nok til å drepe rekelarver, lot ikke giftstoffene seg spore i voksne reker. I Norge er det etter det Kystmagasinet kjenner til i hovedsak forsket på dødeligheten enkelte lusemidler har på voksne individer, ikke på larver.