Verdens beste lakseluseforskere samles i Bergen fra 20. til 23. mai for å dele kunnskap på den internasjonale konferansen Sea Lice 2012. Målet med konferansen er å samle forskere og forvaltere for å styrke samarbeid og kommunikasjon om lakselusforskning.


( 18.05.2012 )

[raw]

Konferansen får godt over 200 deltakere, blant annet fra Canada, USA, Storbritannia, Irland, Chile og Norge som alle er store produsenter av oppdrettsfisk.

 
Foredragene beskriver kunnskapsstatusen om lakselus bl.a. når det gjelder:

 • vekst og spredning av lakselus i naturen
• hvordan et parasittsamfunn som lakselus vokser og skader laksefisk
• hvordan parasitten best kan bekjempes med medisiner i oppdrettsanlegg
• hvordan kunnskap om lakselusas genetiske struktur kan bidra til å utvikle en vaksine

 
Mange norske forskere jobber med lakselus, og av nyere resultater fra norsk forskning kan temaer som spredning av lakselus fra oppdrettsfisk til villfisk, lakselusadferd i vannmassene, medisinbruk og resistens samt lakselusas genetiske egenskaper nevnes.
 
Sea Lice 2012 er den niende konferansen i rekken og den første som arrangeres i Norge. Konferansene arrangeres hvert andre eller tredje år i ulike land. Det er fremdeles mulig å melde seg på hele eller deler av arrangementet.

[/raw]