-Få trålen lenger opp fra bunnen, sortere ut mindre fisk samt få passelig med fisk i trålposen i hver hal. Et drømmescenario for trålfiskerne. Det rette utstyret for å få det til kan være nærmere enn man tror, mener forskerne fra SINTEF.


( 31.07.2012 )

[raw]

Det har vært mye hvitfisk i havet de siste årene. Dette byr på spesielle problemer for de fartøyene som tråler etter fisken. Stor fisketetthet gjør at konvensjonelle sorteringsløsninger ikke virker optimalt. Den små fisken greier rett og slett ikke å komme seg ut før den havner i trålposen. Dette har gjort at tråling etter hvitfisk lenger oppe i vannmassene har vært forbudt de siste årene: Bunntråling etter torsk i nord har vært løsningen.

Forsøk med nedskalert trålstørrelse i tank i Hirtshals. Bilde: Sintef.

 

Men selv om sorteringsrister fungerer bedre med bunntråling, der fisken også står mindre tett, så har denne typen tråling også en uønsket effekt på andre organismer på havbunnen. Det er også mye mer energikrevende å slepe en trål langs bunnen enn i de frie vannmassene.

 

Men nå mener to forskere ved SINTEF at de har funnet løsningen. Flere praktiske forsøk – det siste høsten 2011, beviser dette. Forsøkene ble gjort med 130 mm Exit Windows sekk og T-90 sekk med 55 mm rist seleksjon.
Peruanske Eduardo Grimaldo og spanske Manu Sistiaga er begge forskere ved fisketeknologiseksjonen ved SINTEF i Trondheim. De siste årene har de jobbet tett med utvikling av bedre trålmetoder, i prosjekter støttet gjennom FHF.

 

Tegning av prototype. Ill: Sintef.

 

-Vi bruker en metode vi har kalt Exit Windows, sier Grimaldo. Dette er “myke paneler” i selve notveggen, som gjør at den små fisken slipper ut før den kommer bakover i trålen der det er størst sannsynlighet for at den blir skadet. Den andre metoden har vært med T90 sekker, en sekk der knutenettet er dreid 90 grader.

 

Resultatene viser at både T90-sekken og sekken med Exit Windows var oppløftende effektive til å selektere på fiskestørrelse, selv med relativ høy fiskerate (opp til ca. 12 tonn fisk per time). Begge sekkene ga stabil seleksjon uansett fangststørrelse (variasjon fra 1,6 til 18 tonn), og begge systemene fanget i gjennomsnitt under tre prosent undermålfisk i områder med i utgangspunktet opp til 32 prosent av denne størrelsen, melder forskerne.

 

Grimaldo var svært fornøyd med toktet som ble gjort med fartøyet Ramoen høsten 2011. De hadde strålendes vær, kom over masse fisk og mannskapet på båten var svært dyktige, slår han fast.

Hiving av trål. Bilde: Sintef.

 

Fiskeridirektoratet ønsker flere resultater før de eventuelt begynner å se nærmere på mulighet for å bruke flytetrål i nord. Nå vil de studere nærmere resultatene SINTEF har hatt med Ramones, samt de forsøkene Havforskningsinstituttet har gjort i samme områder.

 

-I slutten av mai var forskerne og skipperne på de båtene som har hatt dispensasjon til å prøve trålene, samlet på Fishtech seminaret i Ålesund. Det var et nytt møte med direktoratet i juni. I tillegg gjør vi oss klare for et nytt tokt i oktober, avslutter Grimaldo.

[/raw]