Letefartøyene «Rogne» og «H.Østervold» startet i går kveld letingen etter lodde i et område sørøst for Bjørnøya. De nærmeste dagene vil et område mellom 73°-74° N og 20°-25° Ø bli kartlagt. Det er så langt ikke registrert noen forekomster av lodde.


( 20.01.2010 )


[raw]

Fiskeridirektoratet har forståelse for at dette kartleggingsarbeidet følges med stor interesse. De ber imidlertid om at direkte kontakt med letefartøyene begrenses, da relevant informasjon om kartleggingen fortløpende vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratets hjemmeside – fiskeridir.no.

 

Påmeldingsfrist

Fiskeridirektøren har nå satt ny frist for påmelding til loddefisket i Barentshavet i 2010 for trål- og kystgruppen. Fartøy som ikke allerede er påmeldt må sende skriftlig påmelding til Sildesalgslaget innen torsdag 21. januar kl 24:00.

[/raw]