I går klokken 21.14 meldte kystnotbåten Dypfjord inn 70 tonn lodde, og satte med den innmeldingen strek for kystnot sitt loddefiske i år. Dypfjord hadde en kvote på 1000 tonn, men rakk bare å ta 689 tonn før fisket var over. Totalt tok kystgruppen 36.087 tonn i årets fiske. En suksessfull og for fiskeflåten verdifull loddesesong teller nå på aller siste vers.


( 26.03.2009 )


[raw]

Det gjenstår fortsatt 1026 tonn på trål og 4102 tonn til ringnot. På grunn av langt fremskreden modning vil det som blir tatt av dette mest sannsynligvis ende som fiskemel. Det gjenstår også 2435 tonn av forskningskvoten.

 

Totalt er det meldt inn 225.668 tonn i årets loddefiske. Siden en relativt stor andel av lodda har gått til konsum vil samlet verdi av årets loddefangst antakelig komme godt over 350 millioner kroner. Ved slutten av forrige uke var det meldt inn 169 898 tonn lodde til en snittpris på 1,67 kroner per kilo. Hadde denne prisen holdt seg denne uken også, ville verdien så langt ha kommet opp i 377 millioner kroner. Men snittprisen for konsumanvendelse siste uke er nede i 1,18 kroner per kilo, mens over 10.000 tonn levert til fiskemelproduksjon bare siden mandag denne uken. Denne lodda har bare blitt betalt med 0,963 kroner er kilo. Det betyr at det vil være et kraftig fall i prisen på lodde tatt siste uke. Samlet verdi av loddefangsten vil derfor ikke være særlig mye over 350 millioner kroner.

[/raw]