Ved utgangen av 2011 var det registrert 12 782 fiskere og 6 256 fiskefartøy i Norge. Antall fiskere registrert i Fiskermanntallet er dermed redusert med to prosent når vi sammenligner utgangen av 2011 med utgangen av 2010.


[raw]

I samme periode er antall fiskefartøy registrert i Merkeregisteret for fiskefartøy redusert med en prosent. Dette viser foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.
 

Endret alderssammensetning
Gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er økt fra 39,3 år i 1990 til 45,3 år i 2011, mens gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er noe redusert fra 66 år til 65,4 år i samme periode.
Andelen fiskere under 30 år som har fiske som hovedyrke har i perioden 1990 til 2011 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til 18 prosent i 2011. Et lite lyspunkt er at andelen har økt fra 2010 (17 prosent) til 2011. Andelen fiskere 60 år og over, som har fiske som hovedyrke, er derimot økende fra 12 prosent i 1990 til 20 prosent i 2011.
Fortsatt økning i antall fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over
Etter fjerningen av lengdebegrensningen for kystflåten februar 2008 har antall fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økt. Antall registrerte fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økte med 15 fartøy fra 2010 til 2011. Største reduksjon i antall fiskefartøy var det i størrelsesgruppen 15-20,9 meter og 21-27,9 meter med henholdsvis 6 og 11 prosent fra 2010 til 2011.
Fortløpende tilgjengelig
Fiskeridirektoratets Statistikkavdeling vil fortløpende publisere statistiske oversikter over utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i publikasjonen «Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger». Informasjon om utvikling i antall fiskere og fiskefartøy på kommunenivå for 2011 vil bli offentliggjort 19.1.2012.

Se for øvrig Fiskeridirektoratets statistikkbank for flere detaljer (sett inn link http://www.fiskeridir.no/statistikk/statistikkbank).

Fiskermanntallet for 2012
Statistikkavdelingen tar sikte på å legge ut foreløpig statistikk over antall fiskere registrert i Fiskermanntallet for 2012 i månedsskifte januar/februar.
[/raw]