Toktdagbok: Alle fartøyene har de siste dager kjempet litt i sterk kuling og mye bølger, men fremdriften har likevel vært god. Det er ikke mye sild å se nord for 68°N, men nå skal også de kjente overvintringsfjordene til norsk vårgytende sild (NVG-sild) undersøkes.


( 12.02.2016 )

”Libas” og ”M. Ytterstad” er nå kommet til 69°N. Begge fartøyene har observert kun små mengder sild nord for 68-graderen. ”Vendla” er nå på sin siste kurs i vestlig område og har fortsatt med observasjoner av spredte sildestimer (Se kart.) De siste dager av toktet vil fartøyet derfor dra nordover og bidra sammen med ”Libas” og ”M.Ytterstad” til å fullføre den planlagte dekningen, skriver Alrild Slotte fra Haforskningsinstituttet i sin toktdagbok.

Forskjeller i årsklassesammensetning

Forskjeller i årsklassesammensetning mellom sommergyterne og NVG-sild. Foto: Aril Slotte

Detaljert dekning av overvintringsfjordene

Pelagisk Dugnad har sendt fiskebåten ”Nyskjer” av gårde for å undersøke de kjente overvintringsfjordene for norsk vårgytende sild. Fartøyet har registrert til dels store mengder som sto igjen i disse fjordene.
Derfor vil vi på dette toktet nå gjennomføre en detaljert dekning av fjordene for å sikre målinger av gytemoden sild i dette området (se kart over planlagt dekning i overvintringsfjorder)img:3, melder Havforskningsinstituttet.
Dekning i fjordene

Planlagt dekning av overvintringsfjordene Kaldfjord, Ersfjord, Vengsfjord og Kattfjord. Foto: Are Salthaug

Stor forskjell i mellom sommer- og vårgytere 

Oppdaterte analyser av årsklassefordeling slår fast at det er forskjeller i årsklassesammensetning mellom sommergyterne og NVG-silda. Samtidig er det rimelig lik fordeling innefor NVG-sild i vestlig og østlig område (se figur).
Det er følgelig godt grunnlag nå for å kunne konkludere med at sommergyterne og NVG-silda har hatt en ulik rekruttering.
Fremdrift

Fremdrift: Her er oversikt over kursene de tre båtene har dekket så langt. Gjenstående kurser er market i svart. Foto: Kjell Rong Utne