Kystmagasinet 5.14: Den britiske importen av norsk sjømat nådde i vinter nye høyder. I første kvartal i år var økningen på 7,600 tonn i forhold til fjoråret. Verdimessig ble det solgt sjømat til britene for 1,344 millioner kroner denne perioden.


( 16.09.2014 )


Tross større import og større omsetning av norsk sjømat til de britiske øyene, havner mesteparten i fiskediskene til hypermarkedene og til fastfood-stedene. Kun en liten del finner veien til de lokale fiskemarkedene rundt omkring i London.

 

Gode kunnskaper Fiskehandler Gareth Hayes lar seg lett begeistre av norsk fisk, men han må lytte til kundene sine som har andre ønsker. I bydelen Brixton, i den sørlige delen av London, har han vært fiskehandler ved det lokale markedet i 25 år, og få kjenner byens fiskemarkeder bedre enn han. Hayes har god kunnskap om norsk fisk og den norske fiskeriforvaltningen. -Norsk fisk har generelt sett god kvalitet, sier han. –Dessuten driver Norge et bærekraftig fiskeri på de fleste fiskeslag, basert på forskning. Det er noe helt annet enn i EU og Storbritannia.

 

Uer er favoritten Favoritten hans er den norske ueren, som han mener er av mye bedre kvalitet enn den som fiskes i Barentshavet, og havner i UK.

GODT HUMØR F. Alf Fagerheim

Gareth Hayes er alltid i godt humør og prater med sine kunder om alt fra fisk til fotball.

 

Ettertraktet uer

-Den norske ueren er en god og ettertraktet matfisk i England. Den er mindre enn den som fiskes i Barentshavet og har god holdbarhet. Jeg kunne solgt mye dersom tilgangen var større, men dessverre får vi sjelden tak i store mengder, forteller Hayes.

 

Når det kommer til norsk laks og torsk er Hayes mer skeptisk til å ta inn store mengder. Og det er kundene som bestemmer, ikke han selv.

 

– Kundene vil ha magrere laks med sterkere rød farge. Derfor foretrekker de den skotske laksen fremfor den norske fordi de synes norsk laks er blekere og fetere. Når det gjelder fersk torsk selger vi svært lite av dette. Britene bruker mye torsk i fish and chips, men det lager de ikke selv. Det kjøper de på fastfood-stedene, sier han.

MARKED F. Alf Fagerheim

Fiskedisken til Dagons Ldt ligger sentralt midt i markedsgaten i Brixton Villiage i bydelen med samme navn.

 

Alt merkes salt torsk

Tross sin norske begeistring må han lytte til sine kunder, som kommer fra den sørlige delen av London. De fleste av dem er immigranter eller etterkommere av innflyttere fra Portugal, Karibien eller fra afrikanske land, og har med seg ulike tradisjoner når det kommer til fisk og sjømat. Utvalget i fiskedisken til Hayes må derfor være stort og variert, og tilpasset kundene. Når det gjelder norsk fisk er unntaket saltfisk. Kundene av karibisk og vestindiske opprinnelse ønsker kun norsk saltfisk, og etterspørselen er derfor stor i denne delen av London. Dessverre opplever Hayes at det er svært ymse hva han og de andre fiskehandlerne får kjøpt av saltfisk hos de britiske fiskeimportørene.

 

-Vi kjøper saltfisk fra Norge via importørene, og eskene er merket saltet torsk. Men innholdet i eskene kan enten være torsk, brosme eller lange, og mange fiskehandlere i Brixton er uvitende om hva de får og selger alt som saltet torsk, forteller han. For anledningen er det norsk, saltet lange som ligger på disken til Hayes, til £11,20 per pund.

 

Mange useriøse

Hayes er opprinnelig TV-ingeniør, men sluttet i tv-bransjen og overtok fiskebutikken Dagons Ltd i Brixton Village etter sin far, som startet der allerede i 1953. Han er en av svært mange fiskehandlere i Brixton, noe som ikke bare er positivt.

 

-Det er mange fiskehandlere her, og mange useriøse som verken bryr seg om kvalitet eller service. Det ødelegger for oss som prøver å være seriøse og ærlige i bransjen.

 

Fersk fisk og sjømat får han hver dag fra fiskeauksjonen i Brixham. En liten fiskerlandsby ved Torquay på sørvestkysten av England. Selv om Hayes er opptatt av å tilby fisk av god kvalitet til sine kunder, innrømmer han at folks holdninger til fisk og sjømat har endret seg de siste årene.

 

– I dag er ikke folk så opptatt av kvalitet lenger. Kan de spare noen pennies går de heller over gata til neste fiskehandler, selv om kvaliteten der er dårligere.

VARIERT UTVALG F. Alf Fagerheim

Utvalget må være variert når kundene er fra svært ulike nasjonaliteter og har ulike tradisjoner med sjømat.

 

Finanskrisen

Hayes mener folk har blitt mer opptatt av å spare noen pund enn av kvaliteten på sjømaten, og mener finanskrisen har hovedskylden for det. For bare noen få år siden solgte Hayes fisk til flere restauranter og hoteller både i Tyskland, Belgia og Nederland.

 

-Da kom flere av restauranteierne personlig hit og plukket ut fisken selv, men finanskrisen satte en stopper for det. Nå har jeg kun lokale kunder igjen.

 

Kjedene vinner

De britiske hypermarkedkjeder har tatt over størstedelen av sjømatsalget i Storbritannia. Dette har særlig latt seg merke etter finanskrisen i 2008-2009. For to år siden stod de fire store kjedene Tesco, Sainsburys, Morrisons og Asda for hele 85 % av sjømatsalget til britenes hjemmekonsum. Resterende 15 % av konsumet gikk via lokale fiskehandlere, markeder og fiskebiler.

TAR OVER F. Alf Fagerheim

De store hypermarkedkjedene, som Sainsburys, har tatt over størstedelen av sjømatmarkedet i UK.

 

Europeisk trend

Trenden i Storbritannia er, som i de fleste andre europeiske markeder etter finanskrisen, en oppgang i hjemmekonsumet til fordel for HoReCa-segmentet (hotell, restaurant og catering). Tall fra sist år viser at de fire store supermarkedkjedene, Tesco (27,6 %), Sainsburys (17,1 %), Morrisons (12,6 %) og Asda (13,3%) alene står for 70 % av torskesalget ut til britene.

FISKEDISK F. Alf Fagerheim

Alle større hypermarkedbutikker selger fersk fisk over disk.

 

Torsken øker i HoReCa

Den store vinneren i HoReCa-segmentet er fastfood-stedene eller Quick Service Restaurantene (QSR), men også universitetskantinene vinner fram blant studentene. Her utgjør fish and chips-salget hele 37 % av sjømaten som omsettes i HoReCa. Det viser tall salgstall fra NDP Group i Storbritannia. Dessuten har restaurantene og fastfood-barene hatt en økning i salget av torsk og hyse på bare ett år. Mens torsk og hyse stod for henholdsvis 27 % og 12 % av salget i 2011, var andelen økt til 30 % og 15 % i 2012. Det er naturlig å tro at denne økningen har fortsatt i fjor. Omsetningen av laks i HoReCa-segmentet har vært stabil de siste årene med 9 %.