Selv om regelen har vært at norsk kystbrisling skal stå i lås før den anvendes til hermetikk, var det, av ti fartøy som i fjor leverte kystbrisling, bare tre som satte fisken i lås.

Samlet ble det meldt inn 1452 tonn kystbrisling ifølge Sildelaget. Av dette var to tonn storbrisling, tatt av rogalandsbåten Kristina. Av kystbrislingen gikk 596 tonn til hermetikk, 806 tonn ble lagt på krydderlake og 50 tonn fryst inn. Største kjøpere var i fjor Atlantic Dawn sitt mottak i Vikan i Trøndelag. Deretter fulgte King Oscar med 345 tonn og Astrid Fiskeexport AB med 320 tonn.

Fartøy som fisket kystbrisling i 2018

Navn LOA Hjemfylke Tonn Lås/Direkte
Trønderhav 36,26 Trøndelag 390 Direkte
Spjæringen Senior 22,05 Østfold 320 Direkte
Storegg 27,99 Møre og Romsdal 167 Direkte
Vårbud 15,04 Sogn og Fjordane 155 Lås
Edna Synnøve 23,99 Trøndelag 145 Direkte
Hosøybuen 10,62 Hordaland 90 Lås
Vågsholm 16,25 Møre og Romsdal 80 Lås
Gangstad Junior 14,07 Møre og Romsdal 62 Direkte
Hartho 12,24 Hordaland 41 Lås
Kristina 12,89 Rogaland 2 Direkte
Totalt 1452  

Kilde: Sildesalgslagets innmeldingsjournal.