-Linefiske har fremtiden foran seg, både når det gjelder kvoter og ressurser. Det er et selektivt fiske. Torsken og andre arter vi fisker på velger selv om de vil bite på kroken.  De blir ikke ufrivillig sopt inn i en trål. Dessuten er dette et fiske som verner om korallrev og annet sårbart på havbunnen. Det sier Stig Ervik, daglig leder i Frøyanes AS og en av gründerne og medeier i Norges største banklinerederi, Ervik Havfiske.


( 12.01.2009 )

[raw]

Kystmagasinet besøkte Stig Ervik og noen av de landbaserte virksomhetene til selskapet på Stadlandet en vindfull dag i fjor høst. Men friskt vær er de vant til her ute. Det har gjort folk hardføre, også den tidligere linebåtskipperen. Som fisker og oppvokst på Stadlandet med storhavet som nærmeste nabo, er Stig Ervik født optimist. Store svingninger i fiske, pris og marked er noe de alltid har måtte leve med i denne bransjen. Derfor lar gründeren seg heller ikke knekke av en pågående finanskrise, selv om han uttrykte litt bekymring for hvordan krisen vil slå ut på markedet for fisken de henter opp fra havet. Men han regner med at de vil stå av denne stormen også.

 

Drifter 18 båter
Selskapet han og tremenningen Kjell Magne Ervik startet i 1987 operer i dag i alt 18 havgående autolinefartøy. Ervik gruppen er medeier i de fleste av båtene, med ulike eierandeler, fra 50-100 prosent. Båtene operer i Barentshavet, utenfor Island, i EU-sonen, i Russland, Færøyene og i Sørishavet, og de fangster på alt fra torsk, brosme, hyse, lange, blåsteinbit, kveite, flekksteinbit, sei, uer og tannfisk. Sistnevnte art blir i hovedsak fisket i Sørishavet av de fire båtene de drifter i dette enorme havområdet. Ervik Havfiske har vært blant pionerene i fisket etter den ettertraktede tannfisken. De fikk sin første lisens fra norske myndigheter i 2003, og har siden operert i Rosshavet og andre områder i sør på fiske etter tannfisk på ulike lisenser.
Torsken i Barentshavet er likevel det viktigste fiskeslaget for banklinerederiet, sett under ett. Av norske kvoter kan de fiske vel 4.800 tonn torsk i dette havområdet og nesten det samme med hyse. Sistnevnte kvote har økt kraftig.  Disse to artene står for mer enn 50 prosent av det totale fiskekvantumet rederiet sine båter kan fiske. Lange og brosme er andre viktige fiskelag, ved siden av bifangst av blåkveite, blåsteinbit, flekksteinbit, sei uer og tannfisk. Russiske torske- og hysekvoter i Barentshavet er også viktige.

 

Topp moderne
Stig Ervik opplyser til Kystmagasinet at de har en topp moderne lineflåte, selv om noen av fartøyene begynner å dra på årene. Det siste nybygget, ”Frøyanes” ble levert i 2001. Men det ligger planer klare for et nytt fartøy til rundt 150 millioner kroner. Dette blir verdens største autolinebåt, om prosjektet blir realisert. Men høye renter og drivstoffpriser har ført til at planene foreløpig er lagt på is i påvente av bedre tider. Ervik hadde gjerne sett en raskere fornying av flåten, men har innfunnet seg med realitetene. De har tre-fire båter de kunne tenkt seg å skifte ut, og det vil bli jobbet videre med utskiftingsplaner når tidene endrer seg. Når det gjelder antall båter, er rederiet i dag av en perfekt størrelse, slår han fast. Slik sett er de i mål når det gjelder de langsiktige planene om å bygge opp et stort og livskraftig linebåtrederi på nordvestlandet.

 

-Vi ønsker ikke å bli så store at vi mister kontroll. Og kontroll har vi i dag. Vi har også hatt noen gode økonomiske år, med et resultat som har ligget på rundt 25-30 millioner kroner i pluss. 2008 ser også bra ut. De første ni månedene hadde vi et resultat på 18 millioner, og det meste går som budsjettert. Vi har i år generelt større kvoter enn året før, og fisket har vært godt vestafor, noe som har veid opp for høye drivstoffpriser og høy rente, sier Stig Ervik.

 

Viktig miljøsertifisering
Om det ikke har blitt satset på nybygg, har Ervik Havfiske derimot gjort en rekke andre investeringer med tanke på fremtiden. En av de viktigste er i sertifisering. Rederiet, fartøyene og produktene er i dag godkjent av den engelske sertifiseringsstandarden MSC og svenske KRAV. Dette er miljøsertifiseringer som blant annet stiller krav til ressursenes bærekraftighet og til at hele verdikjeden skal være miljøvennlig. At fisken tas med et selektivt redskap som line, som er skånsom mot bunnen og som gir god kvalitet på fangsten, er store fortrinn i den sammenheng. Rederiet har hatt en mann ansatt på full tid i en lang periode for å få sertifiseringen på plass.

 

-Sertifiseringen betyr at alle våre produkter er sporbare, og per i dag er vi det eneste linebåtrederiet som er godkjent i svenske KRAV. På sikt tror jeg denne investeringen og sertifiseringen vil gi bedre pris på fisken vi fanger. Ekspertene regner med en økning på rundt 10 prosent, kanskje mer. Så langt har vi ikke fått en prisøkning på dette nivået, sier en optimistisk Stig Ervik. Han legger til at Sverige er et stort marked for rederiet, og at de årlig leverer rundt 2.000 tonn torsk og hyse til sine naboer i øst. Ervik forteller at det virker som om det er et voksende marked i Sverige for fersk og frossen fisk. Da vi besøkte Stadlandet var etterspørselen derfra større enn hva de klarte å mette.

 

Frykter prisnedgang
Ervik Havfiske har en egen salgsorganisasjon for fisken de henter opp fra havet, og mye av fangsten blir solgt til Domstein, som også eier 50 prosent av rederiet. Stig Ervik har vært fornøyd med prisene de siste årene, og spesielt for torsken. Den har ligget på en snittpris på rundt 27-28 kroner kiloet, men rederiet har nå den siste måneden sett en nedgang også på torskeprisene.  Når det gjelder hyse har prisene derimot vært katastrofalt lave den siste tiden. De har tradisjonelt levert mye hyse til USA, og han tror at finanskrisen og folks generelle kjøpekraft er årsaken til prisraset. Han synes også det generelle prisnivået på svært god matfisk som lange og brosme, er trasig. Prisen på brosmen ligger fortsatt på rundt en 12 kroner og 17 kroner for langen, noe han tror er omtrent det samme som fiskerne fikk for ti år siden. Stig Ervik skjønner ikke hvorfor det er slik, men han ser ingen utsikter til noe stor prisendring for disse artene i den nærmeste fremtid.

 

-Men det som er positivt er at vi får langt høyere kvoter for rederiets båter neste år. Økningen er på rundt 20 prosent, og holder prisene seg vil dette veie opp for økte kostnader på drivstoff og renter, sa rederen da vi møtte han i oktober. Siden den gang har det gått rett vei for begge disse to parametrene, mens prisene på noen av artene de fisker på har gått motsatt vei. Prisen på torsken har for eksempel falt dramatisk den siste tiden, og Erviks bekymring for hva finanskrisen kan gjøre med prisene, ser ikke ut til å være ubegrunnet. Men ting kan fort endre seg igjen, og det er i dag for tidlig å si noe om prisnivået neste år.

 

Problemer med rekruttering
Ervik Havfiske AS sysselsetter 400-500 fiskere totalt på alle fartøy. Da er de tre linebåtene som selskapet drifter for russiske redere, fartøyet som seiler under fransk og de tre båtene som operer i Sørishavet under engelsk flagg, tatt med. Mange av fiskerne om bord er utlendinger. Rederiet har generelt store problemer med rekruttering av norsk mannskap, spesielt maskinister, noe de ikke er alene om. De har vært meget aktive når det gjelder å ta inn norske lærlinger, men i følge Stig Ervik blir de værende om bord til læretiden er over, for å gå over i offshorenæringen.

 

Han tror årsaken har mest med fritidsordningene å gjøre, selv om disse har blitt langt bedre på linefartøy de siste årene. I dag kan mannskapet på Erviks fartøy velge en ordning med seks uker om bord og seks uker fri, og de har en skiftordning på havet med 12 timer på jobb og 12 timer fri. Stig Ervik synes det er trist at ikke flere norske ungdommer satser på fiskeri. Han sier de kan tilby en meningsfylt jobb med mye spenning, eventyr, reiser og god betaling. Likevel er det tydeligvis ikke nok. En stor del av dagens mannskap kommer fra blant annet Litauen og Russland, og dette er pliktoppfyllende og positive folk som liker å jobbe, sier Ervik.

 

Sterke på landsiden
Som nevnt innledningsvis er Ervik Havfiske involvert i driften av i alt 18 havgående linebåter. Følgende tre seiler under russisk flagg: Azurit, Vest Freezer, Nordic Sea. Antarctic I seiler under fransk flagg, har base i Reunion og fisker ved Kergulene og Croset. De tre tannfiskbåtene, Argos Frøyanes, Argos Georgia og Argos Helena seiler under engelsk flagg, har base i Montevideo i Uruguay og fisker i havområdene Ross, Amundsen og Sør Georgia. Ervik Havfiske AS har også ett fartøy, West Freezer, som er registrert på Færøyene og som fisker rundt denne øygruppen og ved Island. Flåten av norske båter består av: Frøyanes Senior, Vestfisk, Statthav, Stattegg, Vestliner, Stattgutt, Stålholm, Veststeinen, Erliner og Nordkappjenta. Disse fisker i Barentshavet, ved Island og i EU-sonen.
Stig Ervik og selskapet han er medeier i er også sterkt involvert i aktiviteter på landsiden, spesielt i hjemmedistriktet på Stadlandet. Verksted, regnskapskontor, butikk, fryselager, agnsentral og utstyrslager er blant aktivitetene.

 

I Borgundvåg har rederiet eget, nytt verksted på rundt 700 kvadratmeter, med en tilhørende lagerbygning for deler og utstyr noen meter unna på 300 kvadratmeter. Aktiviteten er lagt til selskapet Westmek AS, og her er de utstyrt med maskiner og annet for å gjøre det meste av reparasjoner og vedlikehold på fartøyets båter. I nærheten finnes også et snekkeri med to ansatte. De utfører reparasjon og vedlikehold, og lager egne innledningsseksjoner når det er behov for å skifte ut de gamle om bord. Når det er nødvendig å ta båtene på land bruker selskapet slipper i Måløy og på Larsnes.

 

Vestkapp Handel AS ligger også i Ervik-konsernet. Det samme gjør Nordic Marine og Vest Økonomisenter AS. Førstnevnte leverer utstyr til fartøyene både langs norskekysten og til de som fisker i utlandet, og de har blant annet lager av alt fra verktøy og vern til agn, redskap og bunkers. Selskapet har en ny og moderne kai med plass til to-tre båter. Vest Økonomisenter AS står for all regnskap og økonomistyring i konsernets selskaper.

 

Tidligere hadde Ervik Havfiske kontor i et eldre skolebygg på Refsnes. Nå har de nylig tatt i bruk et flunkende nytt, topp moderne administrasjonsbygg på Otneimneset. De har rett og slett bygget på en etasje på Nordic Marine AS sitt anlegg, og dette har blitt en svært god løsning. Det sitter i dag 12 ansatte i denne nye fløyen, hvor også regnskapskontoret holder hus. Fra sitt kontor i ene enden kan Stig Ervik skue utover Vanylvsfjorden og havet i vest, og som ”gammel” skipper og fisker kunne han knapt funnet et bedre sted å styre sitt konglomerat av båter og selskap fra.

[/raw]