DEL

Linebåten M Solhaug, som ble levert av tyrkiske Tersan til Mikal Solhaug fra Båtsfjord i 2014, er solgt og har skiftet navn til Rolf Asbjørn.


( 21.12.2016 )

I omtalen i Kystmagasinet ble fartøyet sine 34 meter antatt å være verdens største handegner. Rederen droppet moderne egneutstyr om bord til fordel for manuell egning i land. Det gir attraktive arbeidsplasser i kommunen, bedre kvalitet på agnet og derav forventet økt fangst.

Fartøyet eies nå 51 prosent av Rolf Bjørnar Tøllefsen gjennom selskapet Senjen Hav AS og 49 prosent av Stig Tore Ervik fra Stadlandet. De tilbød 134 millioner kroner for fartøyet, rundt 50 millioner mer enn hva fartøy og kvoter kostet i 2014.

Det er nå en strid med det tyrkiske selskapet Sevnor Ltd, som solgte nybygget til Solhaug i 2014. Oppgjør var delvis kontant betaling og delvis lån som skulle omgjøres til aksjer i rederiet. Det siste skjedde ikke. Det ble tatt ut arrest i eiendeler til en verdi av 63 millioner kroner i rederiet for å sikre at Sevnor får sin rettmessige del av verdistigningen. Saken skal opp for Oslo Tingrett.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.