DEL

Helsekost- og kosttilskuddselskapet Life Skandianvia AS har i en annonseserie i norske aviser gått til kraftig angrep på norsk fiskerrinæring, og i særdeleshet laks. Det blir i svært klare ordelag sagt at forbrukerne bedras til å tro at fisk og deriblant laks inneholder mer omega-3-fettsyre enn fisken i virkeligheten inneholder. Life Europe AB Sverige som har laget annonsene har utarbeidet en redegjørelse til Kystmagasinet.no.


( 19.04.2010 )

[raw]

I annonsene oppgis professor Livar Frøyland i NIFES, en av Norges mest anerkjente eksperter på kosthold og omega-3-fettsyre som kilde.

 

Kystmagasinet.no sente en forespørsel hvor vi konkret ba om kildene til en rekke av påstandene som ble fremsatt i annonsen. I svaret vi har fått oppgis en lang rekke kilder. Frøyland oppgis ikke som kilde til noen av påstandene, til tross for at han er oppgitt som kilden i annonsene.

 

 Den eneste påstanden som kan tilbakeføres til professor Frøyland er at mengden omega-3 i laksen har blitt redusert som følge av endringer i ingrediensene i fôret. Men Frøyland har offentlig i en rekke sammenhenger sagt at noe laks har like mye omega-3 som før, noe har mindre. Det er ingen femti prosent reduksjon i all laks. Måten Life bruker informasjonen brukes på er tatt ut av sammenheng.

 

I redegjørelsen står Life fast på at en nå må ha laks til middag fem dager i uken for å få nok omega-3.

 

Kystmagasinet stilte følgende spørsmål til Life:

 

– På Life sine sider står det oppgitt at 15 – 20 gram laks dekker dagsbehovet. 15 – 60 gram makrell gjør det samme. NIFES er kilde. Er disse tallene, samt de som dere refererer til for annen fisk uriktige, eller er påstanden i annonsen om at en må spise fet fisk fem dager (alle hverdager) i uken for å få nok Omega-3 uriktig?

 

Dette svarer Life:

– Enligt svenska livsmedelsverket (SLV) behöver man äta fisk 2-3 ggr/vecka (helst fet sådan) för att få i sig tillräckligt med marina omega-3 fettsyror:

 

Lax är den vanligaste matfisken i Sverige. Eftersom våra källor visar att omega-3 halten har sjunkit med 50 % sedan livsmedelsverkets rekommendationer blev allmänna, är det rimligt att påstå att man behöver äta dubbelt så mycket lax per portion, alternativt äta lax dubbelt så ofta, vilket blir ca 5 gånger per vecka, eller varje vardag.

 

Eftersom kampanjen sammanför gamla rekommendationer med nya rön, är det fullt möjligt att Life inte hunnit rensa ut de gamla rekommendationerna från all kommunikation.  Informasjonen på hjemmesiden til Life er fra VG med kildehenvisning til NIFES. Denne er ukritisk gjengitt av oss, er nå forøvrig fjernet. Påstanden i annonsen står vi bak, skriver Life.

 

En enkel beregning gjort av Kystmagasinet, basert på at en må doble mengden laks en spiser for å få nok omega-3, viser at Life har misforstått fakta. Ett normalt porsjonsstykke med laks er 125 gram. I informasjonen de etter vår henvendelse har slettet fra sin hjemmeside ble det opplyst at 15 – 20 gram dekket en voksen person sitt dagsbehov. Hvis en halvering av mengden omega-3 innebærer at en må konsumere 30 – 40 gram, betyr det at ett porsjonsstykke tilfører kroppen  nok omega-3 for tre til seks dager. Fem måltider i løpet av en uke gir med andre ord nok omega-3 til teoretisk å dekke behovet i 18 – 30 dager. Life tar med andre ord ikke hensyn til at selv laks med lavt innhold av omega-3 inneholder svært store konsentrasjoner. Skulle den laksen en person spiser derimot inneholde normal mengde omega-3, som mye laks gjør, vil fem porsjonsstykker inneholde 36 – 60 dagsdoser.

 

Det forskes nå på virkningen av for mye omega-3.  Lite er kjent om store doser over lang tid i det hele tatt gir noen positive helseeffekter, eller om for stort omega-3 inntak i verste fall kan være skadelig over tid.

 

En av hovedkildene til påstandene i annonsene om rovfiske er TV-dokumentaren”Det Rosa Guldet” som ble sent både i Sverige og Norge på foråret i fjor.

 

I annonseteksten som har professor Frøyland som kilde blir det også hevdet; ”Derimot vet vi at mangel på boltreplass gjør at ni av ti oppdrettslaks rammes av fetthjerte”.  Også her innrømmer Life at kilden ikke er Frøyland. De skriver:

 

– Nästan hälften av den odlade laxen i Norge drabbas av hjärtmuskelinflammation och nio av tio lider av fetthjärta. Det har forskaren Aamer Shehzad vid Universitetet för miljö- och biovetenskaper i Norge kunnat visa. Forskningen har skett i samarbete med Nofima och Norska Veterinärhögsko¬lan. Nofirma (Nofima Marin driver forskning, utvikling, nyskaping og kunnskapsoverføring for den nasjonale og internasjonale fiskeri- og havbruksnæringen.)

 

Det linkes til en artikkel publisert av Nofima, hvor det fremgår at nesten halvparten av oppdrettslaks rammes av hjertebetennelse, og ni av ti har ekstra fett på hjertet, viser en ny masteroppgave. Men Life har valgt å gjøre om ”ekstra fett på hjertet” til diagnosen fetthjerte.

 

Analysene til Nofima viste at 42,4 prosent var rammet av hjertebetennelse (epikarditt). 90 prosent hadde fett på hjertet, og for 43,8 prosent var det ekstra mye fett. Dette er noe man sjelden ser på villaks. I artikkelen fremgår det også at det er enkelte ”laksefamilier” hvor lidelsene er mer utbredt enn andre. Med andre ord er det ikke bare en problem relatert til at fisken har liten plass, men også genetisk utvelgelse. Dette unngår Life å nevne.

 

Kystmagasinet spurte også Life om de har oversikt over sine produkters opprinnelse. Hva er opprinnelsen (bestand og fangstområde) til de ulike Omega-3 kildene som brukes i produkter Life omsetter?

 

Dette svarte Life: Ja, vi har full kontroll på detta! Vi har gjort en revidering av samtliga produkter med  omega-3. Lifes egen fiskolja har ursprung från Peru, Chile.
Marocko och Västsahara varpå vi har slutat att saluföra den. En produkt har olja från Marocko, medan alla andra fiskoljor har sitt ursprung från främst Peru men även Chile, forklarer Life.

 

Denne forklaringen burde hatt med det faktum at de har sluttet å ta inn produkter med olje fra Vest-Sahara. I en pressemelding datert 19.mars, skriver Life: ”Helsekostskjeden Life har markedets bredeste sortiment av omega-3 fiskeolje. Men har besluttet at de inntil videre slutter å kjøpe inn fiskeolje under det egne merket Biomega.

 

Helsekostkjeden tok beslutningen etter at en reportasje i svenske SVT’s Uppdrag Granskning den 10. mars, avslørte at fiskeolje som er merket med opprinnelsessted Marokko kan stamme fra fisk fanget utenfor det Marokkansk okkuperte Vest-Sahara. Reportasjen ble vist i dag i Forbrukerinspektørene på NRK kl. 19.45, der også Life produktspesialist Jan Wiberg ble intervjuet.”

 

Det betyr i praksis at det fortsatt selges olje fra Vest-Sahara i butikkene, og det vil fortsette inntil kapslene laget av olje herfra er solgt ut.

 

Vi har lagt ut kopi av svaret fra Life Scandinavia AS HER.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.