Det danske verftet Søby Verft A/S i Søby på den danske øya Ærø har overlevert tre nesten identiske fiskefartøy til norske redere ved årsskiftet og fremover. To av båtene er hjemmehørende i Vest- Agder og en i Rogaland.

Design av fartøyene er gjort av det svenske skipsdesignselskapet Jea Marin Consulting i Rönnang nord for Gøteborg. Skrogene er bygget ved det polske verftet Finomar Spolka zo.o. Samtlige fartøy har lengde på 14,98 meter, er 6,5 meter brede, og har en bruttotonnasje på 88 tonn.

Galant har Kristiansand som hjemmehavn. Reker og makrell blir det viktigste fi sket. FOTO SØBY VÆRFT.600 hk Cummins hovedmotor

For rederne har det vært en litt lengre venting på fartøyene enn ønskelig. Men det er vanligere at nye fiskefartøy er forsinket fra verftene, enn at de leveres som planlagt. De tre båtene skulle ifølge opprinnelig plan bli levert i perioden juni til august i fjor. Men det ble årsskifte og ut i februar før de kunne seile hjem til Norge.

Fartøyene har også til felles at de er har en Cummins hovedmotor med ytelse på 600 hestekrefter og en John Deere hjelpemotor. Motorene er levert og installert av danske West-Diesel A/S. For å gjøre båtene gode å manøvrere under ulike fiskeoperasjoner er de utstyrt med sidepropeller både akter og forut. Begge med en ytelse på 90 hestekrefter. Gir og propellanlegg med dyse er levert av Finnøy.

 

Rigget for ulikt fiske

Fartøyene er ulikt rigget, siden de to fartøyene, Galant og Brattvåg, som er hjemmehørende i Vest-Agder, skal fiske reker i tillegg til fisk. Boie, som erhjemmehørende i Rogaland, skal fiske hvitfi sk, makrell og sild.

Vinsjene om bord på fartøyene er bygget og installert av AS Scan i Hvide Sande, mens det er danske Intech A/S som har levert rekefabrikk til Galant og Brattvåg. Deres fabrikker, mest kjent for kokeren «Connie», har blitt tilnærmet standard på nye norske reketrålere.

 

God plass til fabrikk og lasterom

Første inntrykk når en kommer om bord er at båtene er at de er veldige kompakte. Maskinrommet ligger helt fremme i baugen, noe som gir god plass til lasterom og fabrikk akter. Legger en til at båtene er 6,5 meter brede, blir det tydelig at båtene er store, selv om lengden bare er 14,98 meter.

 

Prestisjeordre for verftet

For Søby Værft A/S og designselskapet Jea Marin Consulting AB er dette uten tvil en prestisjeordre. Begge er relativt ukjente for norske fiskere. Og det er mange danske verft som gjerne vil bygge for norske redere. Så når verftet tidlig høsten 2017 skrev kontrakt med tre norske redere på tre søsterfartøy, hadde plutselig det mer kjente danske verftet for nordmenn, Vestværftet A/S i Hvide Sande, fått en ny konkurrent. Vestværftet er fortsatt størst på mindre og mellomstore fartøy.

Båtene hadde opprinnelige kontraktspriser som varierte fra cirka 15,3 millioner danske kroner til 16,5 millioner danske kroner. (19,7 millioner norske kroner til 21,3 millioner kroner). I tillegg kommer tilleggsarbeider, utstyr og installasjon som ikke er inkludert. Så reell pris ligger nok noe høyere.

Salgssjef Roar Thomsen ved Søby Værft A/S, opplyser rett etter et besøk til messen Lofotfi shing, at de er i kontakt med redere om flere nybygg.

– I øyeblikket er det kontakt med andre interesserte kunder. Det gjenstår å se om dette bærer frukter. Vi har kort leveringstid som nok kan være av interesse for våre kunder, skriver Thomsen i en epost til Kystmagasinet.

 

Rigget for hvitfisk og makrell

Boie, som eies av Bjørn Hellestø fra Sola i Rogaland, er rigget for snurrevad og pelagisktrål, mens de andre båtene er bunntrålere. Når dette skrives har det vært begrenset med fiske, likevel har er de første fangstene levert. Men som Bjørn Hellestø skriver; Ingen dans på roser her enda. Lite fisk og litt problemer. Når dette skrives ligger Boie og Galant i havn i Svolvær, mens Galant, ifølge Marine Traffic, ser ut til å ha ligget ved kai i Søgne.

Brattvåg har en komplett rekefabrikk installert av Intech A/S. FOTO TERJE ENGØ.

Boie har rettigheter til fiske etter makrell med garn/snøre. De har kvote for konvensjonelle fartøy under 28 meter, NVG-sild for kystfartøgryppen og strukturkvoter for kystflåten. Det gir fartøyet mulighet til å fiske 112 tonn med torsk, 173,5 tonn sei, 166 tonn NVG-sild og 35 tonn hyse. For en båt med femten meters lengde er den godt lastet med kvoter. Det gjenstår å se hva makrellrettighetene med samlet faktor på 4,47 vil gi av kvote i år.

 

Reker, sei, torsk og makrell for Brattholm

Brattholm, som eies av Geir Even Lunde fra Mandal, har rettigheter for konvensjonellefartøy under 28 meter, kystreketrål Sør for 11 meter og over, Kystmakrell garn/snøre for fartøy under 13 meter, to strukturkvoter for makrell (garnfartøy) og en avgrenset Nordsjøtråltillatelse. Disse rettighetene gir båten mulighet til å fiske 72 tonn torsk, 269 tonn sei, 24 tonn hyse og 60 tonn reke fordelt på tre perioder. Hvor mye en samlet faktor på 4,47 vil bety gi i makrellkvote er ikke oppgitt på direktoratets side.

Galant satser på makrell og reker

Galant eies av Kjetil Pettersen fra Søgne utenfor Kristiansand. På fartøyet er det registrert rettigheter til kystmakrell med garn/snøre for lengdegruppen 13 – 21,35 meter, Kystreketrål Sør for 11 meter og over, samt to strukturkvoter for kystmakrell med garn/snøre for lengdegruppen 13 – 21,35 meter. Rekerettighetene gir mulighet til å fiske 60 tonn reker, samt fiske etter uregulerte arter. Som for de øvrige fartøyene er ikke makrellkvoten fastsatt. Men med samlet faktor på 7,5 burde det bli noen tonn makrell å fiske.