DEL

De siste 10 årene har det vært en dobling i verdiskapningen for leverandørbedrifter til sjømatsektoren.


( 08.05.2014 )

FHL melder en kraftig vekst i næringslivet som leverer varer og tjenester til sjømatsektoren. En ny rapport fra SINTEF viser at verdiskapningen for disse leverandørbedriftene er doblet de siste 10 årene.

 

Rapporten fra SINTEF Fiskeri og havbruk gir den den økte eksporten av sjømat mye av æren for veskten og den økte aktiviteten i omkringliggendene næringsliv.

Oppgavene for leverandørindustrien blir stadig mer krevende og større. Leverandørbedriftene utgjør i større grad egne ”næringer” og som også går inn i store markeder utenfor Norge, framgår det av rapporten. Doblingen av verdiskapingen i leverandørindustrien gir en gjennomsnittlig årlig økning i ringvirkninger på 8,7 prosent per år i perioden 2004 – 2012.

 

Dette viser at selv om sjømatnæringen har en syklisk natur og verdiskapingen svinger noe, så gir dens økende aktivitet stadig opphav til økende ringvirkninger i det øvrige norske næringslivet SINTEF Fiskeri og havbruk.

 

For å lese mer om rapporten, besøk FHL her.

Få en komplett oversikt over leverandørindustrien på Piscus.no

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.