DEL

Levende sjømat har et stort potensial går det frem av en rapport  som er levert av Asplan Viak AS.


( 12.05.2011 )

[raw]

Asplan Viak AS har vært engasjert av Troika Seafood AS i Kirkenes for å gjennomføre en undersøkelse på å identifisere aktører, omfang, status og utfordringer innen segmentet levende sjømat i Norge, samt å være sekretær for Arbeidsutvalget for levende sjømat oppnevnt i 2009.

 

I rapporten som ble levert i februar i fjor blir det pekt på kråkeboller, taskekrabbe, kongekrabbe, sjøkreps, kamskjell, østers, blåskjell og hummer som de mest aktuelle artene.

 

I undersøkelsen ble 22 bedrifter innen levende sjømat intervjuet. Basert på opplysninger fra aktørene var omsetningen av levende sjømat i 2008 på om lag 45 millioner kroner. I henhold til forventningene til bedriftene vil omsetningen stige til 160 millioner i 2012. Potensialet er imidlertid betydelig større, ifølge rapporten Troika Seafood har laget.

 

Rapporten fastslår at levende sjømat fra Norge vil styrke norsk fiskerinæring ved å gjøre tilbudet mer komplett, og Norge har flere arter med stort potensial i høy-pris-markeder internasjonalt. Levende sjømat er langt mer krevende enn fersk sjømat, og krever god kontroll og oppfølging gjennom hele verdikjeden. Dette gjør at verdiskapingen sikres lokalt på en helt annen måte enn der produktet ”slippes” straks produktene er levert fra eget anlegg. I tillegg gir levende sjømat betydelig høyere margin, og derved høyere verdiskaping. Siden levende sjømat fra Norge ikke vil gå inn i såkalte ”commodity” markeder med sterk prispress, vil levende sjømat kunne bidra til å gjøre norsk sjømatnæring mindre sårbar for det stadig økende prispress i slike markeder.

 

Sjøkrepsfisket i Norge har i perioden 1998 til 2008 variert fra 240 til 340 tonn. Fiskerne har i perioden fått fra 53,23 (1998) til 82,50 (2007) per kilo i følge rapporten fra Asplan Viak. I fjor ble det ifølge fiskeridirektoratet fisket 290 tonn kreps til en førstehåndsverdi av 22,5 millioner kroner. Det ga en snittpris til fisker på 77,47 per kilo.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.