DEL

Tre forskningsinstitusjoner i Bergen har startet en hurtigkartlegging av områder for introduserte arter. Det har allerede avslørt spredning av den asiatiske sjøpungen, Styela clava.


( 20.12.2010 )

[raw]

En ny måte å hurtigkartlegge områder for introduserte arter blir prøvd ut på Havforskningsinstituttet i samarbeid med Universitetet i Bergen og Uni Research. Ved hjelp av denne metoden er det avslørt at den asiatiske sjøpungen, Styela clava, har spredd seg til Bømlo i Hordaland. Tidligere var denne sjøpungen registrert nord til Stavanger-området.

 

– Vi fant mye av den i Kulleseidkanalen på Bømlo da vi var på feltundersøkelse der. Mengdene tyder på at den har etablert seg i dette området og har vært der noen år. Siden denne arten sprer seg naturlig bare over korte avstander, er det nærliggende å tro at den har fulgt med en fritidsbåt til havna her, forteller forsker Vivian Husa. Mindre mengder av arten ble også funnet på flere lokaliteter i området, blant annet i Røyskundkanalen, noe som tyder på at arten er i spredning.

 

Undersøker småbåthavner
Metoden som brukes til hurtigkartleggingen innebærer at en gruppe forskere, gjerne en zoolog og en botaniker, undersøker småbåthavner langs kysten. Målet er å oppdage introduserte arter som blir transportert til nye områder ved hjelp av for eksempel fritidsbåter til lavest mulig kostnad. Til hjelp i arbeidet har forskerne plukket ut et antall arter som enten kan forventes å etablere seg i landet eller som vi vet allerede finnes her, men der det mangler kunnskap om utbredelse. Forut for undersøkelsen er det utarbeidet ”ID-kort” med bilder, beskrivelse og eventuelle forvekslingsarter for hver av målartene. Metoden er tidligere utprøvd med hell i Irland.

 

– Vi skal vurdere om denne metoden også kan fungere under norske forhold. Målet er å finne introduserte arter som blir transportert til nye områder av menneskeskapt aktivitet, for eksempel med båter. Vi ser blant annet etter asiatiske strandkrabber, noen flere problematiske sekkedyr, japanske anemoner, rur fra Australia og stillehavsøsters. Til nå har vi ikke funnet noen nye arter for Norge, men vi har sett at sjøpungen Styela clava har kommet lenger nord enn vi viste fra før, forteller forsker Ann Lisbeth Agnalt.

 

Øker kunnskapen
En del av hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om fremmede marine arter hos publikum.  Noen av artene forskerne ser etter er lett gjenkjennelige, og ved hjelp av gode bilder vil folk flest kunne gjenkjenne disse.
– Ambisjonen vår er at det på sikt skal være mulig for andre, for eksempel skoleklasser og dykkeklubber, å bruke denne metoden, forteller Husa.

 

Informasjonssmaterialet som nå utvikles kan distribueres til alle som har interresse for å følge med hva som skjer i sjøen. Vi har allerede spredd informasjon om Styela clava til oppdrettere i Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektet ”Overvåking av marine introduserte arter i Norge” er gjennomført i 2010 og finansiert av DN.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.