DEL

Norge eksporterte i fjor nesten 60.000 tonn makrell til Kina. Mye ble kjøpt av japanske selskaper som fikk fisken foredlet i Kina. Stigende lønnskostnader i Kina gjør at de japanske importørene nå ser etter land med lavere lønnskostnader. En japansk fisketrade mener Norge burde se på muligheten til å foredle noe av makrellen som eksporteres til Japan.


( 11.04.2012 )

[raw]

Den japanske importen av foredlet makrell nådde en topp på cirka 10.000 tonn i 2006. Deretter falt importen. I 2010 økte den igjen til over 10.000 tonn, før den i fjor nådde 11.000 tonn. 7300 tonn ble importert fra Kina, mens 2990 tonn kom fra Thailand og 820 tonn fra Vietnam. Dette var en prosentvis økning på henholdsvis 32 prosent for Kina, 53 prosent for Thailand og 25 prosent for Vietnam.

 

Norge eksporterte henholdsvis 59.946 tonn makrell til Kina, 2409 tonn til Thailand og 1950 tonn til Vietnam. Japan sin import av foredlet makrell er produktvekt, ikke rund vekt. Det viser at Thailand sin eksport av foredlet makrell til Japan består av atskillig mer enn bare norsk makrell.

 

I Kina har lønnskostnadene innen fiskeforedling økt med 20 – 30 prosent de siste tre årene. I Thailand økte lønnskostnadene med fem prosent i fjor. Men fra 1. april i år fastsatte regjeringen nye minstelønner som økte lønnskostnadene med cirka 40 prosent. For å redusere kostnader må bedrifter effektivisere, redusere bemanning eller gjøre andre tiltak. Det thailandske selskapet Phattahana Seafood Co. Ltd i Songkhla i Sør-Thailand fjernet med virkning av 1. april de daglige ”matpengene” på 3,75 kroner til sine ansatte og samme beløp i daglig ”hardt arbeid bonus”, etter at minstelønnen økte fra 32,90 kroner til 45,95 kroner. Resultatet ble at over 800 kambodsjanske gjestearbeidere umiddelbart gikk til streik. Ved fabrikken er det over 2000 arbeidere, de fleste kambodsjanere. Selskapet er ett av fire store sjømatselskaper i konsernet PTN Group. De eksporterer til alle verdensdeler, og deriblant til Japan.
Japanske selskaper er nå bekymret for økte lønnsomkostninger.

 

Sjømatkonsumet i Japan har sunket jevnt og trutt i mange år. En kraftig prisvekst vil kunne redusere sjømatkonsumet ytterligere. Det er derfor mange japanske importører som nå viser interesse for Myanmar (Burma).

 

– Myanmar har fortsatt store problemer med infrastruktur. De japanske sjømatselskapene som kjøper norsk makrell foredlet i Kina, og antakelig andre steder, vil neppe skifte til Myanmar med det første. Hvis norske bedrifter ønsker å foredle i Myanmar vil heller ikke det bli enkelt. De vil måtte betale den samme prisen som japanske selskaper, så profitten vil neppe endre seg særlig mye, sier fisketraderen Yashuo Kunimitsu ved Tsukijimarkedet i Tokyo til Kystmagasinet. Han arbeider blant annet med å kjøpe fiskepartier for store japanske selskaper fra ulike deler av verden. Han påpeker at Myanmar også mangler et lovverk som gjør at det er mulig å implementere de hygienekrav som kreves ved foredling av sjømat for eksport. Dette vil komme, men det vil ta tid. Kunimitsu har selv besøkt Myanmar ved en rekke anledninger for å studere muligheten for import av sjømat derfra.

 

Makrellen japanske selskaper foredler utenfor Japan blir foredlet på mange ulike måter. Noe kommer tilbake som fryst fillet, noe som fryst saltet filet, saltet og lett tørket filet, marinert eller nedlagt i ulike sauser, grillet eller stekt i porsjoner. For en norsk bedrift vil det være komplisert å produsere på spesifikasjon fra japanske selskaper ved anlegg i andre asiatiske land. Men, sier Kunimitsu,.. det burde være mulig å eksportere både fryst saltet filet og saltet delvis tørket filet direkte fra Norge.

 

Fordelen med foredling i Kina er at de der kutter filetene nøyaktig slik japanske kunder ønsker. De har også større utbytte når filetering skjer manuelt, enn når dette blir gjort automatisk. Det lille ekstra utbyttet betaler i praksis for kostnaden forbundet med filetering. Den norske fordelen vil nok ligge i reduserte transportkostnader. Produktene vil også kunne nå Japan med høyere ferskhetsgrad.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.