Ole-Eirik Lerøy rydder skrivebordet og går fra borde i Lerøy Seafood Group ASA. Det samme gjør konserndirektør for salg og marked Øyvind Fossøy. Ole-Eirik Lerøy vokste opp i familiekonsernet, mens Fossøy kom inn for 16 år siden. Det som i deler av finanspressen har blitt karakterisert som en fiendtlig overtakelse av en konkurrent har lykkes for Austevoll Seafood Group ASA.


( 14.11.2008 )


[raw]

Først ble interessene Austevoll Seafood hadde i lakseoppdrett overdratt til Lerøy Seafood Group. De fikk betalt i aksjer. Flere kjøp av aksjer fulgte. Men Lerøy-aksjen var dyr. Det er bare ett år siden aksjen ble omsatt for 115 kroner. Så begynte den, som sjømataksjer flest å falle. Sist sommer lå aksjen lenge rett under hundrelappen. Ettersom dagene ble kortere og kortere utover høsten så det stadig mørkere ut for Lerøy-aksjen. Mer enn fallende verdier i selskapet gjenspeilte kursen stemningen i aksjemarkedet. I september så eierne 40 tallet, før aksjen kom ned på 38,50 kroner. Hvor ville fallet slutte. Så kom Austevoll Seafood på banen. For Austevoll Seafood som for lengst hadde erklært at de hadde penger å handle for, var kursen lav nok. Ventet de særlig lenger ville kanskje aksjen stige. 59 kroner var i manges øyne en latterlig lav pris, et forsøk på et røverkjøp som var dømt til å mislykkes.

 

Når tilbudsplikten først var utløst var det et enkelt spill for Austevoll Seafood. De satset på at få ville våge å si nei. Det lå tross alt en liten bonus i forhold til det som var markedspris. Bare nok aksjonærer sa ja til å selge, visste Ole-Erik Lerøy og familien at de ville bli redusert til minoritetesaksjonærer med liten innflytelse og lite likvide aksjer.

 

Det var Ole-Eirik Lerøy som loset selskapet til Oslo Børs frem til børsnotering i juni 2002. Selv om Lerøy nå i praksis har blitt tvunget til å selge aksjene, representerer verdien mer enn en dobling fra selskapet ble børsnotert. Med en halv milliard på bok når oppgjøret kommer, er det neppe grunn til å tro at verken Ole-Eirik vil sulte. Et helt annet spørsmål er om Lerøy vil kunne fortsette som Lerøy uten familiens tilstedeværelse. Mye av selskapets goodwill i markeder over hele kloden er basert på tillit bygget opp av Lerøyfamilien.

 

Lerøy Seafood Group er erkebergensk. Tradisjonelt har strilene uten i havgapet kommet inn til Bergen for å selge fisk til Lerøy. Med det som nå har skjedd er mye makt flyttet nærmere de som fisker.

 

Austevoll Seafood Group er bygget opp på inntekter fra fiske og fiskemelproduksjon. Lerøy Seafood på foredling og handel med fisk. Selskapet har til nå vært et av lokomotivene i norsk fiskeeksport. De har utviklet markeder, utviklet produkter og vist vei for andre inn i store markeder som Kina, Japan, for ikke å glemme Europa. Lerøy Seafood Group er kjent over hele kloden. Selskapet ble etablert i 1899 og har alltid blitt forbundet med Lerøyfamilien. Nå får Austevoll ikke bare et merkenavn å ta vare på, laksekonsesjoner, foredlingsfabrikker og et globalt salgsapparat som skal samordnes med eksisterende virksomhet. De får også noen store sko å fylle skal de bygge videre på den tillit flere generasjoner Lerøy har bygget opp.

[/raw]