Averøyselskapet Kenfish AS skal omorganiseres for å få en mer hensiktsmessig selskapsstruktur. Selskapet Kenfish AS eier i dag 12 båter. Disse søkes det nå om å overføre til tre nye heleide datterselskaper av Kenfish AS, som da blir et holdingselskap.

Selskapet Kenfish II AS skal eie båtene Lillebror, Subeam og Marholm. Rensefisk AS skal eie Hermon, Hans og Odden, mens Leppefisk AS skal eie båtene Ole, Dole, Doffen, Lille gutt, Aluminjan og Heidi-Ann. Kenfish AS hadde i fjor driftsinntekter på 21,4 millioner kroner og et overskudd på 1,45 millioner kroner. Det er med andre ord gode penger i bergnebb, bergylte og annen leppefisk.