Universitetet i København mener at en del fiskere i Østersjøen og indre danske farvann bør satse på fiske etter leppefisk.

Mange danske kystfiskere er hardt rammet av dramatiske kutt i torskekvotene og trenger sårt å finne alternative fiskerier.

Ifølge prosjektet som er støttet av det Europeiske Havog Fiskerifondet, er det store bestander av grøngylt, bergnebb, blåstål og bergnebb i danske farvann. Forsøksfiske viser at fangstene som oppnås med teiner er gode nok til at det kan drives kommersielt fiske. I rapporten pekes det på at det i Norge fiskes leppefisk verdt flere hundre millioner kroner.