Selv om det i år ble innført en kvote på 18 millioner leppefisk, har fiskerne som har satset på dette fisket tjent godt. For hver fisk, avhengig av art, har fiskerne oppnådd fra 10 til godt over 30 kroner. Bergnebb er i praksis betalt med en pris som kan måle seg med hummer.

I fjor ble det fisket nesten 21 millioner leppefisk. I år ble det satt en kvote på 18 millioner. En gjennomgang av salgslagene sin statistikk viser at det resulterte i en samlet fangst på cirka 824,8 tonn til en verdi av 220,3 millioner kroner. På topp ligger Vest Norges Fiskesalslag med 393,5 tonn til en verdi av 90,8 millioner kroner, fulgt av Råfisklaget med 113 tonn til en verdi av 49 millioner kroner. Skagerakfisk omsatte 187 tonn til en verdi av 47 millioner kroner, mens Rogaland Fiskesalslag omsatte 131 tonn til en verdi av 34 millioner kroner.

Fangst av rensefisk 2012 – 2015

Art 2012 2013 2014 2015
Antall Kg Antall Kg Antall Kg Antall Kg
Annen leppefisk 0 225 0 0 2 789 126 0 0
Berggylt 524 778 118 387 1 207 602 155 445 1 269 565 154 223 1 530 166 193 426
Bergnebb 2 624 678 181 224 8 903 353 232 855 11 684 724 281 347 9 162 161 219 954
Blåstål/Rødnebb 0 0 0 0 0 0 623 106
Gressgylt 108 505 9 008 265 866 5 340 352 126 7 817 292 117 5 842
Grøngylt 1 949 010 225 355 5 106 484 236 516 7 957 439 352 877 9 801 045 442 380
Rognkall (hann) 0 276 0 101 0 467 0 2 136
Rognkjeks (felles) 0 10 503 0 20 0 0 0 0
Rognkjeks (hun) 0 1 029 704 0 986 748 0 93 684 0 352 32
Rødnebb 5 147 124 1 685 40 200 5 2 138 51
Totalt 5 212 118 1 574 804 15 488 990 1 617 065 21 266 843 890 546 20 788 250 1 216 197

Kilde: Fiskeridirektoratet