DEL

Marine Harvest Group er ledende når det gjelder kvaliteten på klimaendringsdataene de deler gjennom Carbon Disclosure Project (CDP). – Vi må bruke ressursene våre så energieffektivt som mulig når vi produserer mat, og derfor er havbruk en del av løsningen, sier adm.dir i Marine Harvest Group.


( 14.10.2013 )

[raw]

Marine Harvest scorer høyt i den nye Nordic 260 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI). Utmerkelsen ble annonsert 11.oktober i rapporten CDP Nordic 260 Climate Change Report 2013. Rapporten handler om hvordan verdens største børsnoterte selskaper håndterer klimaendringer.
Den årlige indeksen rangerer firmaer på de nordiske børsene som er åpne om sitt arbeid og fotavtrykk på klimaområdet. Firmaene rangeres ut fra kvaliteten og fullstendigheten på klimarapportene, på en skala med maks 100 poeng. Listen er satt sammen av First Carbon Solutions på vegne av Climate Discloser Project (CDP).
– Marine Harvest har som mål å være åpne når det gjelder de miljømessige konsekvensene av vår matproduksjon, både lokalt og globalt. Vi ser denne utmerkelsen som et tegn på at vår åpne holdning blir satt pris på. Når det er sagt, så er det fortsatt mange områder vi må forbedre for å håndtere CO2-utfordringen, både som bedrift og som del av havbruksnæringen, sier Alf-Helge Aarskog, administrerende direktør i Marine Harvest Group.
Høy poengsum på indeksen betyr at bedriften har robuste klimadata og en god forståelse av hvordan klimaendringer påvirker bedriften. Poengsummene kommuniseres gjennom flere kanaler, blant annet Bloombergs terminaler, slik at investorer og andre interessenter kan få en oversikt over ulike bedrifters håndtering av klimaendringer. Marine Harvest Group har tatt del i CDPs klimaendringsprogram etter ønske fra 722 investorer.
– Global oppvarming er dessverre en del av virkeligheten for alle bedrifter. Økte temperaturer i havet, forsuring og stigende havnivå vil påvirke Marine Harvest Group direkte. Næringslivet må forholde seg til en virkelighet der vi er nødt til å bruke ressursene våre så energieffektivt som mulig, sier Aarskog.
Havbruk er et viktig ledd når verden skal produsere mer mat med lavere CO2-utslipp:

– Å velge fisk til middag fremfor kjøtt et par ganger er ikke bare bra for din egen helse. Det er et enkelt tiltak som er bra for miljøet, ser Aarskog.
CDLI omfatter organisasjonene som oppnådde en poengsum blant de øverste 10 % av bedriftene som er vurdert. I 2013 var det 27 bedrifter i Nordic 260 CDLI. Minumumspoengsummen har steget år for år etter hvert som næringslivet får en bedre forståelse av behovet for åpenhet på feltet. Laveste poengsum i CDLI er nå 91.
– Bedrifter med poengsum som kvalifiserer dem til Climate Disclosure Leadership Index har innsett at næringslivet må vise ansvarlighet og åpenhet når det gjelder klimautfordringer. De er eksempler til etterfølgelse, med gode målinger av utslipp og energibruk, og generell åpenhet om klimaendringsstrategi, sier Paul Simpson, administrerende direktør for CDP.

Nordic 260-rapporten, inkludert navn på firmaer i CDLI, ligger på www.cdp.net.

Om Marine Harvest Group
•         Marine Harvest Group er et av verdens ledende sjømatselskaper og den største lakseprodusenten. Selskapet driver virksomhet i 22 land og har totalt 10.200 ansatte.

•         Hver dag produserer Marine Harvest Group 4,8 millioner laksemåltider.

• Marine Harvest Norway er Norges største matprodusent. I 2012 produserte de 3,1 millioner måltider hver dag.

•         Marine Harvest ASA er notert ved Oslo Børs med tickerkoden MHG og har hovedkontor i Bergen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.