Fiskeri- og kystministeren har fastsett en kvote på 885 dyr for vågekvalfangsten i 2009.


( 12.12.2008 )

[raw]

Kvoten er litt lavere enn i 2008. Dette har sammenheng med at vi i 2009 går inn i en ny forvaltningsperiode og ikke kan overføre ubrukt kvote fra i fjor. 885 dyr er den årlige basiskvoten for femårsperioden 2009 – 2013. Det vil i 2009 bli tillatt å ta inntil 750 dyr i områdene langs kysten og ved Svalbard. Resten av kvoten kan tas i sonen ved Jan Mayen.

 

Kvoten er basert på bestandsstørrelsen man kom fram til etter telletokta i tidsrommet 2003 – 2007. Modellen som er benyttet ved fastsetting av kvoten er konservativ. Kvoten er innenfor et intervall som forskerne i vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC) mener gir fullgod trygghet med hensyn til vern av de vågekvalbestandene vi driv fangst på.

 

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen venter at IWCs vitenskapskomité neste år fullfører arbeidet med justering av metoden for kalkulering av fangstkvotar for vågekval og andre bardekvalar. Det er viktig for komiteen at rådene de gir er baserte på resultatene av den nyeste forskinga.

[/raw]