Mer tilgjengelig sjøkreps og lavere minstemål har fått de danske sjøkrepsfangstene til å skyte i været. Ifølge NaturErhverststyrelsen er det i årets første fem måneder landet 1.365 tonn sjøkreps, mot 841 tonn samme periode i fjor. Det er en økning i kvantum på hele 62 prosent.


( 05.08.2016 )

I januar i år ble minstemålet for sjøkreps i Kattegat og Skagerak redusert fra 13 centimeter til 10,5 centimeter. Ifølge leder for Skagen Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen, er dette bare en av flere årsaker til økte fangster.

– Den minste sjøkrepsen utgjør bare 15 til 20 prosent av fangstene. Den viktigste årsaken er at sjøkrepsen har vært mer tilgjengelig. Krepsen graver seg ned, og de kommer bare frem en gang i blant. Hvorfor vet vi ikke. Det har vært en mild vinter og mye vind fra øst, forklarer Hermansen til Skagen Havn sin nettside, som en mulig årsak.

I fjor ble det i årets første måneder levert 228 tonn i Skagen, mot hele 485 tonn i år. Det er en økning på 113 prosent. Hirtshals har var den største sjøkrepshavnen våren 2014 og 2015, men må med en levert krepsefangst på 450 tonn i år se seg forbigått av Skagen. Men også Hirtshals har en solid økning i levert fangst på 33 prosent fra i fjor da kvantum var 313 tonn.