Totalkvoten for hankrabber er fastsatt til 1400 tonn for 2019. Dette er en nedgang på 350 tonn fra 2018.

– De siste årene har vi hatt et veldig høyt uttak av kongekrabbe. Nå sier forskerne at hvis dette fortsetter, så vil det kunne føre til kollaps i bestanden. Det skal ikke skje. Vi skal fortsatt ta ut godt med krabbe, det ligger i vårt forvaltningsregime, men vi må også forvalte bærekraftig, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

For hunnkrabber er kvoten fastsatt til 100 tonn, og lik som i 2018. Minstemålet på 130 mm skallengde for hannkrabber videreføres, mens minstemål for hunkrabber økes tilbake til 130 mm skallengde for å unngå negative konsekvenser for rekrutteringen til bestanden. Kvotene gjelder for det regulerte området øst for 26°Ø i Finnmark.

Fiskeridirektoratet har nylig hatt høring om reguleringene for fisket etter kongekrabbe i 2019 og endelig forskrift for dette fiskeriet fastsettes før årsskiftet.