DEL

Store mengder høyverdig lodde går rett i fiskemelet. Markedet betaler like godt lodda som går i melet, som for den som ender som menneskemat rundt om i verden. Begrenset  markedsføring kan være en årsak til at fiskerne får dårlig betalt for fisken.


( 28.02.2011 )

[raw]

Årets store loddekvote, kombinert med store lagre av frossen lodde spesielt i Øst-Europa, presser prisene ned. Sist uke var det ifølge Sildelaget bare 7 øre i forskjell på lodde levert til oppmaling og lodde levert til konsum.

 

– Selv med flere dagers landligge fikk vi 42.000 tonn i journalen for hele uken. Av dette kvantum så ble hele 19.500 t innmeldt på søndag. Noe som er beste døgnet så langt i vinter.

 

Lodda er nå kommet i store mengder på kysten av øst Finnmarka, og utfordringen for skipperne er å finne passelige mengder å kaste på. Rognmodningen har utviklet seg mye den siste perioden og vi har hatt innmeldinger med 18 % modning som høyest.

 

Med rett modning så har konsumkjøperne kommet på banen og ”japanproduksjonen” går for fullt. Av ukens kvantum så er fordelingen mellom konsum og mel/olje anvendelse 50/50, skriver Sildelaget i sin rapport for forrige uke.

 

Ifølge rapporten fra Sildelaget har prisene på lodde til konsum i mange tilfeller vært lavere enn det som har vært mulig å oppnå ved salg til oppmaling:

 

– Prismessig så varierer prisene til konsum fra kr 2,03 til 2,85. Til mel/olje har prisene lagt fra kr 1,90 for levering i nord, og til kr 2,50 der båtene seiler heile kysten sørover. Snittpris for all konsum er kr 2,39, og for oppmalingsfangstene er totalsnittet kr 2,31, skriver sildesalgslaget.

 

Av årets kvote på 275.000 tonn er det i dag mandag, klokken 12.00 fisket 131.087 tonn. Det gjenstår 143.913 tonn, hvilket innebærer at cirka halve kvoten vil være oppfisket i løpet av døgnet.

 

Sildelaget forteller at flere båter fra kystgruppe vurderer å delta i dette fisket til uka. Dette vil øke presset på landanleggene i nord. I uka som var valgte de tre fartøyene Smaragd, Libas og Vendla å gå helt til Danmark for å levere totalt 3840 tonn.

 

Ett av de store problemene som rammer lodda er variasjonene i fangstene. Fra null noen år, til atskillige hundretusen tonn enkelte år. I Eksportutvalget for Fisk sin markedsplan for Pelagisk fisk 2010 – 2012, revidert 2011, er lodde nevnt to ganger. Det som skrives er følgende:

 

“Det er et fiske på Barentshavlodde til konsum i planperioden.”

 

“Det er satt av en del midler på fellesaktiviteter, hvorfra blant annet lodde kan tildeles midler til spesifikke prosjekter”

 

Lodde blir et stebarn med hensyn til markedsføring. I presentasjonen av resultatene for fjerde kvartal 2010 skriver Norway Pelagic: ”For lodde er kvotene er på størrelse med fjoråret, men det er uvisst hvor mye av kvoten som vil fiskes til konsum. Markedene preges av konkurranse fra Island og det er usikkert om det vil satses like mye på lodderogn som tidligere.” Når Norges største eksportør av pelagisk fisk signaliserer en så defensiv holdning, er det vanskelig å forvente den store offensiven fra Eksportutvalget for Fisk.

 

Norge eksporterte i fjor 130.091 tonn fryst lodde til en verdi av 487 millioner kroner til 31 land.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.