Det ble eksportert sjømat for nesten 5,1 milliarder kroner i november. Noe som er en nedgang på 390 millioner kroner eller 7 % målt mot samme måned i fjor.


[raw]

Hittil i år er det eksportert sjømat for 48,4 milliarder kroner som er på samme nivå som i 2010 viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

– I flere av de sentrale laksemarkedene begynner nå en lavere laksepris å gi seg utsalg i økt etterspørsel etter fersk laks blant forbrukerne. Dette bidrar til en volumøkning i lakseeksporten til EU og Russland, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

 

Store laksevolum
Det ble i november eksportert 90 728 tonn laks som er en økning på 13 011 tonn målt mot november i fjor. I verdi falt eksporten med 519 millioner kroner til totalt 2,5 milliarder kroner. Hittil i år er det eksportert 746 644 tonn laks som er en økning på 42 191 tonn. I verdi er eksportverdien på 26,5 milliarder kroner, som er en nedgang på nesten 1,4 milliarder kroner. Frankrike er vårt viktigste marked for laks med en verdi på nesten 4 milliarder ved utgangen av november. Russland er vårt nest største marked med en verdi på 2,7 milliarder kroner.

 

Vekst for makrell
Makrelleksporten økte i november med 75 % eller 156 millioner kroner til en samlet verdi på 364 millioner kroner. I volum vokste eksporten med over 50 % til totalt 26 000 tonn. Japan er vårt viktigste marked i november med en verdi på 123 millioner kroner, mens Kina og Russland følger på plassene etter.

Det ble en liten nedgang for eksporten av sild. Arkivfoto: Edmund Mongstad.

 

Nedgang for sild
Eksporten av sild falt med 22 millioner kroner eller 4 % til en total eksportverdi på 646 millioner kroner. Tyskland er vårt viktigste marked med en verdi på 166 millioner kroner som er en økning på hele 104 millioner kroner. Russland og Polen følger på plassene etter.

Nedgangen av klippfisk til Brasil var på 39 prosent. Illustrasjonsfoto fra matvarebutikk i Brasil: Edmund Mongstad

 

Redusert klippfiskeksport
Klippfiskeksporten falt med 7 % eller 31 millioner kroner i november til en samlet verdi på 397 millioner kroner. Det er vekst i eksporten til Portugal, men tilbakegangen på Brasil medfører at vi totalt sett har lavere eksportverdi av klippfisk i november. I Portugal, som er vårt viktigste marked, vokser verdien med 14 % i november til totalt 204 millioner kroner. Til Brasil er nedgangen på 39 % til 81 millioner kroner.

 

Vekst for fersk torsk
Eksporten av fersk villfanget torsk (inkl. filet) økte med 29 % i november til totalt 56 millioner kroner. Volumet økte med 47 % til 1 563 tonn.

 

[/raw]