Et dramatisk fall i kolmulekvotene har gjort årets lille kvote gull verdt. Samtidig er norske foredlere og eksportører skubbet ut over sidelinjen i kolmulemarkedet. Kolmulen kjøpes av de som ligger nært fiskefeltene.


( 21.03.2011 )

[raw]

I fjor ble det meldt inn 194.254 tonn til Norges Sildesalgslag. Hele 75.000 tonn gikk til konsum. Allerede da var det klart at kjøpere på de britiske øyer var i ferd med å ta kontroll over markedet for kolmule til konsum. Mindre enn ti prosent av konsumfisken ble kjøpt av norske foredlere.

 

Sildelaget opplyste sist uke at fartøyet Brennholm fikk en rekordpris på hele 4,64 kroner per kilo for en fangst lagt ut til salgs sist onsdag. Ifølge salgsleder Odd Fredrik Andresen ved Norges Sildesalgslag er det stor etterspørsel og lite kvantum tilgjengelig. De første kolmulefangstene gikk for rundt tre kroner per kilo. Siden har prisene fortsatt å stige.

 

Få fangster

Sist helg var det åtte fartøyer som lette etter kolmule. Søndag meldte Libas inn skarve 200 tonn, som når det hadde passert vektene hos Sean Ward Fish Exports i Killybegs viste seg å være cirka 191 tonn. Tirsdag meldte Gerda Marie inn 710 tonn som ble snappet opp av Killybegs Seafood, mens Torbas samme dag meldte inn 250 tonn som gikk til Sean Wards Fish Exports. Onsdagen var eneste innmelding 480 tonn Brennholm, fangsten som oppnådde det som til da er årets beste pris.

 

Torsdag var Libas tilbake med ytterligere en innmelding på 300 tonn. Fredag løsnet det litt og hele fem fartøyer meldte inn fangster. Torbas som også leverte tidligere i uken fikk ytterligere 290 tonn. Harvest kunne melde inn 520 tonn, mest Østanger meldte inn 550 tonn. Morten Einar var nest siste båt med 440 tonn, mens siste båt var Magnarson med 530 tonn.

 

Kvoten nesten nullet
Årets norske kolmulekvote er på 22.033 tonn. For fem år siden var kvoten 607 000 tonn, nesten 28 ganger så stor. I fjor var kvoten på 205.000 tonn, hvorav 194.000 tonn ble fisket. Av fangsten gikk hele 75.101 tonn til konsum. Av dette ble 65.198 tonn kjøpt av utenlandske kjøpere, i første rekke i Irland og Storbritannia. Norske foredlere som i 2009 kjøpte over  14.000 tonn tonn og satte derved ny norks rekord i kjøp av lodde til konsumproduksjon. I fjor kjøpte de bare 6941 tonn. I år har irene og britene tatt full kontroll over konsummarkedet for kolmule, og ingenting blir solgt til norske kjøpere.

 

Irene betaler best
De siste årene har utenlandske kjøpere betalt fra fem til tolv øre mer per kilo for kolmule til konsum. For en fangst på 500 tonn utgjør en tiøring hele 50.000 kroner. Legges kostnaden av å seile fra vest av de britiske øyer til norsk havn til prisforskjellen, har det vært svært lønnsomt å levere i havner som Killybegs. I tillegg er kolmule en fisk som raskt forringes i kvalitet etter at den er tatt om bord. Det gir irske og til dels britiske kjøpere store fordeler foran norske mottak.

 

Samtlige til fangster som ble innmeldt fra mandag til fredag sist uke ble meldt inn til Killybegs. I tillegg til Sean Wards Fish Export og Killybegs Seafood, kjøpte Arctic Fish Processing og Fast Foods Ltd henholdsvis en og tre fangster.

 

Ny som konsumfisk
Kolmule så en stund ut til å bli ny konsumfisk med et voksende marked. Leveringer til konsum i Norge økte fra 2715 tonn i 2006 til 14.486 tonn i 2009. Norske leveranser til utenlandske konsummottak økte fra under et par hundre tonn i 2006 og 2007 til hele 24.390 tonn i 2008. Året etterpå økte kvantum til hele 30.861 tonn for så og dobles og ende på 65.198 tonn i fjor. Samtidig har norske fartøyer hatt en ombordproduksjon på 800 til 3700 tonn årlig de siste fem år. I år er den norske kvoten bare 22.000 tonn og norske konsumbedrifter i praksis ute av kolmulemarkedet.

 

Siste:

Etter at artikkelen ble skrevet leverte Storeknut 750 tonn, Vea 500 tonn og Brennholm 600 tonn kolmule til konsum. Samlet kvantum

[/raw]