Lørdag 1. Desember ble Babord lansert ved en stor tilstelning på Raudeberg der 150 gjester med tilknytning til selskapene i Babord Group deltok. Babord er det nye felles merkenavnet til selskapene som frem til i dag het Torbas AS, Seaprime AS og Lyng AS.

Babord konsernet kommer således til å innbefatte følgende områder: Babord Catch er rederidelen, der selskapets to pelagiske ringnotsnurpere/trålere ligger med fartøyene M/S Andrea L og M/S Gambler, samt en nordsjøtråler for hvitfisk M/S Victoria May.

Babord Industries er konsernets industridel der skipsverftene Stadyard på Raudeberg og Verlo Eiendom i Måløy med tilknyttede selskaper ligger. Babord Seafood er sjømatdelen i konsernet, med salgsavdeling på Raudeberg og eget bearbeidingsanlegg i Polen, som skal serve kunder verden over med ferske og frosne produkter.

Visjon, Misjon og Verdier
Babord har jobbet sammen med kommunikasjonsbyrået Kind i Bergen i dette reprofileringsarbeid som handler om mye mer enn et nytt navn og en ny logo. Med den nye profilen følger en visjon, en misjon og et verdisett for hvordan Babord skal oppnå de målsetninger man setter seg. Dette skal utgjøre kjernen i jobben til Babord og skal ligge i ryggraden til ledelsen og ansatte i Babord.

Visjonen til konsernet er å utgjøre en forskjell. Dette er en verdidrevet og dynamisk visjon som handler om at vi hver dag skal strekke oss litt ekstra for å utgjøre en forskjell; Utgjøre en forskjell for oss selv, for våre medarbeidere, for kundene våre, for lokalsamfunnet og for miljøet rundt oss.

Misjonen til Babord er å drifte og utvikle sunne og bærekraftige selskap som utgjør en positiv forskjell i de nærmiljø vi opererer i. Babord skal inspirere sine medarbeidere til å jobbe mot noe større enn seg selv – nemlig deres lokale omgivelser. Vi skal skape solide og bærekraftige selskap, med lokale arbeidsplasser, lokal verdiskapning og være med å støtte lokale tiltak som vil komme alle til gode.

Vårt verdigrunnlag baserer seg på fire grunnleggende verdier: Kunnskap, Kvalitet, Omtanke og Tillit. Kunnskap: Babord skal være en kunnskapsorientert organisasjon med høyt fokus på læring og kompetanseutvikling. Kvalitet: Alt det vi i Babord sier, gjør og leverer skal være forbundet med høy kvalitet i alle ledd.

Omtanke: Vi skal tørre å bry oss om hverandre, kundene våre, lokalsamfunnet og miljøet vi er en del av. Tillit: Vi skal ta ansvar og holde det vi har lovet våre kunder, kollegaene våre og oss selv. Det handler om å vise respekt for andre og få jobben gjort.

Navn og Logo
Babord kommer av det norrøne bakbord som er venstresiden på en båt i fartsretningen. Styrbord var den siden av fartøyet hvor styreåren var plassert. Bakbord var dermed «bak ryggen på styrmannen» og ble dermed plassen til vokteren av båten. Som voktere av disse stolte sjøfartstradisjoner har vi tatt navnet Babord.

Babord – Harbour to Home – hyller den ofte litt glemte fiskerkonen – bautaen som sørger for at alle har det godt i hjemmet, den konstante og den trygge havn. Videre kompletterer hun fiskeren – helten som trosser naturen. Sammen utfyller de hverandre og skaper en harmonisk balanse.
Den nye profilen skal understøtte verdisettet og være med å synliggjøre hva Babord skal stå for og blir selskapets måte å profilere seg på i fremtiden. Se også www.babordgroup.com (side under konstruksjon).