Med kompetanse fra tiår med leveranser til norsk fiskerinæring, har Vikna-selskapet Båt & Motorservice AS utviklet et unikt, hurtiggående fartøy for gjenfangst av rømt oppdrettslaks.

Den nyutviklede innsatsbåten er designet for å gi oppdrettere stor gjenfangstkapasitet fra første minutt. Det unike arrangementet på den hurtiggående farkosten gjør utsett og haling av fiskeredskapene langt mer effektivt.

– Oppdretterne har allerede en beredskap for gjenfangst ved rømminger, men for å øke deres kapasitet betydelig ved et eventuelt uhell, ser vi behovet for praktiske kvalitetssikringstiltak. I løpet av det siste halvannet året har vi utviklet en fartøytype som rendyrker en slik operasjon i enkelhet og effektivitet, sier Tor Erik Lysø, daglig leder i Båt & Motorservice AS.

Gjenfangstløsningen er tilpasset alle fiskestørrelser. I tillegg til selve fartøyet inkluderer konseptet også praktisk oppfølging av oppdrettere som velger å ta i bruk løsningen.

– Vi tenker helhetlig rundt beredskap, drift og oppfølging på våre fartøyleveranser, sier Lysø.

Strengere krav til beredskap

Norske fiskerimyndigheter har til nå prioritert rømmingsforebyggende tiltak. Fiskeridirektoratet varsler imidlertid en tøffere linje blant annet gjennom mer overvåkning og krav til gjenfangst. – Vekst i norsk havbruksnæring forutsetter at produsentene får kontroll på miljøutfordringer som lus, sedimenter og rømminger. Det gjennomføres mange prisverdige tiltak, men innen gjenfangst har vi ikke sett samme innovasjonstakt. Med et strengere gjenfangstregime på trappene, har vi brukt vår solide kompetanse innen skreddersøm til fiskerinæringa for å lage et nyttig, fleksibelt og bærekraftig verktøy for havbruksnæringa, understreker Lysø.

Utnytter kompetansen

Lederen for det tradisjonsrike verftet ved Dalasjøen på Ytre Vikna understreker at leveranser til fiskerinæringen også i årene som kommer vil danne fundamentet for driften. Samtidig står nye innovasjoner på trappene. I tiden framover presenterer Båt & Motorservice i samarbeid med Marin Design flere nye innovasjoner myntet på både fiskeri- og havbruksnæringen.

– Som en selvstendig, uavhengig og innovasjonsdrevet bedrift må vi se utviklingsmuligheter i begge næringer. Vi ser at vi kan trekke veksler på den betydelige kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom 50 nybygg til fiskerinæringa. Vi hadde aldri kommet så langt som vi har gjort hvis det ikke hadde vært for kompetansen til de ansatte, avslutter Lysø.

Skaffer seg flere bein å stå på

Det tradisjonsrike båtbyggeriet i Vikna har til nå levert fiskebåter til redere langs store deler av Norskekysten. Bedriften, som er eid av de ansatte og lokale ildsjeler, ferdigstiller i disse dager nybygg nummer 50, en fiskebåt som skal leveres til en reder i Nord-Norge.

– Selv om tilgangen på oppdrag har vært stabilt god, vet vi at det svinger i fiskerinæringa. For å sikre den unike kompetansen blant vel 15 ansatte, har ledelse og styre derfor jobbet med flere utviklingsprosjekter for å kunne tilby næringsaktører nye løsninger til de mulighetene som finnes i ulike kystnæringer, forteller Tor Erik Lysø, daglig leder i Båt & Motorservice AS.

Det er det første av disse som nå ser dagens lys: Innsatsbåten til bruk ved lakserømminger. Konseptet er utviklet i samarbeid med Marin Design og Viteq.