Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sammen med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein lanserer i dag et prosjekt i regi av FN for å bekjempe fiskerikriminalitet.

Fiskerikriminalitet er et omfattende og komplekst problem. Særlig utviklingsland mister store ressurser og inntekter som en følge av denne aktiviteten. I tillegg til tap av inntekter fra skatter og avgifter, så har fiskerikriminalitet også negativ innflytelse på matsikkerhet og livsgrunnlaget for kystbefolkninger. Norge bistår utviklingsland med å bekjempe fiskerikriminalitet, og har nå bevilget 3,4 millioner kroner til FNs utviklingsprogram (UNDP) for prosjektet «Blue Resilience».