Fiskebåten «Jens Kristian» har vært et langdrygt prosjekt på 4,5 år som nå har fått en lykkelig slutt. Da vi snakket med skipper og reder, Sondre Kristoffersen (31), i slutten av juni, var nervepirrende måneder med verftskonkurs i Polen, forhandlinger om frigivelse av båt og muligheter for store økonomiske tap, nærmest glemt. Blikket var i stedet rettet fremover, mot avreise fra Stadyard med en topp moderne og særdeles fleksibel fiskebåt som snart ville være i sving på fiskefeltet.

Islutten av uken (31) regner vi med å starte med fiskeprøver med not utenfor Ålesund, siden det er der vi skal hente noten. Etterpå blir det å kurse sørover til Raudeberg og utrusningsverftet Stadyard igjen for fiskeprøver med snurrevad i farvannet der. Når dette er gjennomført og alt fungerer som det skal, vil vi gå nordover til Lofoten for slippsetting, rengjøring og bunnsmøring. Båten har ligget på sjøen i halvannet år og det er registrert en del groe på undervannsskroget, forteller Kristoffersen til Kystmagasinet. Han legger til at han er godt fornøyd med sluttresultatet av båten.

«Jens Kristian» er et flott og svært godt utrustet fiskefartøy.

11,5 knop med full last

Rederen forteller videre at de har logget toppfarten under en testtur ved Stadyard til 13,8 knop, men at de regner med 14,5 knop etter at bunnsmøringen er unnagjort. Målet er å kunne gå i 11,5 knop med full last. Nybygget er utstyrt med en ABC-motor på 1.300 kW, som er koblet til et 2-step Finnøy-gir. Akselgeneratoren er på 1.000 kW, opplyser Kristoffersen. Det kan ellers nevnes at «Jens Kristian» er 48 meter lang og 9,5 meter bred og at den har lasteromkapasitet på 480 kubikk. Frysdelen er på 300 kubikk.

Dekksområdet med stor silekasse og fiskerenner.

I midten av juli regner rederen med at de vil være på plass i hjemmehavnen i Alta for å ta om bord utstyr, før kursen endelig settes mot fiskefeltet utenfor Båtsfjord for snurrevadfiske etter hyse, og for å teste at fryseriet fungerer som det skal. Når det er unnagjort går turen videre til hysefiske ved Bjørnøya. Rederen regner med at de vil være på havet vel en uke om gangen, og at de etter hver tur vil komme i land med 180 tonn sløyd frysevare. «Jens Kristian» vil trolig drive fiske langt til havs til september en gang, før de drar inn til kysten for å ta resten av seikvoten.

Store notbinger akter.

2.500 tonn hysekvote

De har spart 250 tonn av torskekvoten og 450 tonn av seikvoten for fiske dette med nyebåten. Det gjenstår også en slump med sild av en kvote på 800 tonn. Den samlede garanterte hysekvoten er på 2.500 tonn rund vekt, og målsetningen er at hele den skal tas, og mer til om de har kapasitet til det. Det er fritt fiske på hysa, og det er den store hysekvoten som er bærebjelken i det økonomiske grunnlaget for nybygget, ved siden av torsken.

Glimt fra den store og velutstyrte broen.

-Det er hyse og torsk vi skal leve av, og det meste av dette fisket vil foregå rett utenfor stuedøren, på kysten av Finnmark. Vi har satset på kvalitet på alle ledd, og har installert en fabrikk som er utstyrt for alt utenom filet. Frysekapasiteten er 30 tonn i døgnet. Frysing og kjøling er essensielt, og all fisk vil ligge i vannbad uten å havne i press på noen som helst måte. Vår målsetning er at all fisk skal være i live frem til den blir bløgget, forteller Sondre Kristoffersen.

Mannskapet har flotte bofasiliteter.

Svært fleksibel båt

«Jens Kristian» er utstyr med seks RSW-tanker. De tre lengst akter kan brukes til fisk i både bulk, kar, levende og fryst. Ellers kan det nevnes at man har lagt det opp slik at nedkjølt RSW-vann også kan brukes som vann på dekk og tilsvarende skyllevann. Nybygget er med andre ord fleksibelt utstyrt for å gjøre det meste, fiske med not og snurrevad og ta på land fisk levende, fersk, frossen sløyd og hodekappet eller levering i blokk som rundfryst fisk.

På fritiden kan mannskapet slappe av i en komfortabel salong og se på film eller TV på en gedigen skjerm.

«Jens Kristian», som for øvrig er oppkalt etter Sondre Kristoffersens far som gikk bort så altfor tidlig bare 43 år gammel, har flotte boog arbeidsfasiliteter for de som skal jobbe om bord. Nybygget vil ha et mannskap på åtte, og med en skiftordning med en måned på jobb og en måned fri vil Alta Fiskeriselskap ha en samlet stab på 16 fiskere, i tillegg til to ansatte på kontoret i Alta.

Har fem lærlinger

Rederen er ellers opptatt av å rekruttere ungdom. De har et nært samarbeid med Nordkapp Maritime Fagskole, og har per dags dato fem lærlinger om bord i «Jens Kristian». Fire av mannskapet er rekruttert fra nærområdet Alta og Honningsvåg, mens resten kommer fra ulike deler av fylket.

Motoren på 1.300 kW.

Det er for øvrig Sondre Kristoffersen som har tenkt ut alle løsninger og vinkler på nybygget, i nært samarbeid med designselskapet Seacon. På tross av sine unge 31 år, har fiskeren og skipperen rikelig med erfaring å ta av når det gjelder fiske. Han jobbet på dekk på et fiskefartøy hver sommer fra han var 11 år, og fra han var 22 år gammel var ham skipper på egen skute etter å ha tatt skole, fartstid og sertifikat. Han har stor tro på fremtiden for nybygget de nå har overtatt. De satser frisk på hvitfisk, og med den store hysekvoten er det økonomiske grunnlaget sikret. Du kan lese mer om nybygget «Jens Kristian» og byggeverftet Stadyard på sidene 106-108.

Rederiets logo er godt synlig.

LEVERANDØRER: Blant de største leverandørene kan nevnes at hovedmotoren er en ABC 6DZC, levert av Frydenbø Industri, mens de to hjelpemotorene, Scania DI13 75M er levert av Nogva Motorfabrikk. Finnøy gir & Propeller har levert gir og propeller mens styremaskinen kommer fra PMH Norway. Nybygget er utrustet med to thrustere (368 kW baug – 450 kW – akter) fra Brunvoll mens akselgeneratoren (Stamford) kommer fra Nogva Motorfabrikk. Macgregor Norway har levert en dekkskran, notlegger og notvinsj mens TMP Hydraulikk har levert to andre dekkskraner. Av andre større leverandører kan nevnes Sotra Ancor & Chain, MMC First Process (RSW anlegg og vakuumanlegg), Seaquest, Sterner, Isovent, Stadservice, Fjordpipe og ikke minst PE Bjørdal, som har levert fabrikken. PTG Kuldeteknikk har stått for fryseriet mens innredning, isolering og møbler er utført og levert av Maritime Montering.