DEL

Det viser ikke på lakseeksporten verken i volum eller verdi at den  franske super- og hypermakredskjeden Carrefour i første fikk en svikt i omsetningen på 2.8 prosent. Carrefour som er verdens nest største super- og hypermarkedskjede etter amerikanske Wal-Mart Stores Inc, hadde en omsetning på 22,7 milliarder euro i første kvartal mot 23,4 milliarder samme kvartal i fjor.


( 21.04.2009 )

[raw]

Carrefour er med stor sannsynlighet den kjeden som selger mest laks i hele verden. I Frankrike hvor kjeden har 5500 butikker falt omsetningen hele 5,5 prosent opplyser nettstedet FIS.com. Men tall fra Eksportutvalget for Fisk viser ingen svikt i omsetningen av laks i Frankrike. I uke 15 ble det 1604 tonn mot 1566 tonn i samme uke i fjor. Samtidig er har prisen på laks økt til 33,45 kroner i uke 15 i år, mot 26,65 kroner i samme uke i år. Totalt volum eksportert til Frankrike er 25.153 tonn mot 24.259 tonn.

 

Fallet i omsetning for kjeden er det første fallet noe kvartal på seks år. Ifølge selskapets økonomidirektør forventer de ingen forbedring i nær fremtid.

 

Fallet i Frankrike er mest merkbart for supermarkedene hvor fallet er på hele åtte prosent, mens det for hypermarkedene er på 5,1 prosent. I hypermarkedene er matvarer en mindre del av omsetningen enn i supermarkeder. At fallet er størst i supermarkedene kan tyde på at kundene velger rimeligere produkter enn tidligere. I tillegg er det begrenset hvor mye kundene kan redusere forbruket av mat utover å velge rimelige produkter foran dyrere. I påsketider ble det ved mange franske supermarkeder solgt laks på tilbud til under 40 kroner per kilo. Det gjør laks til et svært rimelig produkt. Spørsmålet er heller om svikten i detaljhandelen vil føre til at lakseprisen faller ned fra nåværende nivå som er svært høyt. Selv om produksjonsproblemer i Chile reduserer den globale tilgangen på atlantisk laks, er ikke det i seg selv nok til å opprettholde en høy pris hvis store forbrukergrupper i Europa velger bort produkter på grunn av prisnivå.

 

Carrefour har over år opparbeidet en profil som en kjede i det øvre kvalitets- og prissjikt. Konsernets nyansatte administrerende direktør Lars Olofsson har varslet at kjeden vil bruke 600 millioner euro på ulike reklame- og tilbudskampanjer for endre kjedens image i Frankrike. Hvor mye av dette som vil bli brukt på å øke omsetningen av sjømat opplyses det ikke noe om.

 

Ifølge FIS.com er Carrefour sin omsetning ned 6,7 prosent i Asia, mens den er opp 5,1 prosent i Sør-Amerika. Bare 40 prosent av Carrefour sin omsetning er i Frankrike.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.