Lakseprisen gjorde nok et hopp siste uke. Fra uke 18 til uke 19 steg lakseprisen for fersk laks FOB Norge fra 32,59 kroner til 33,69 kroner per kilo. Denne prisøkningen kommer samtidig som eksportert volum er rekordhøyt. Det var ved ukeslutt eksportert 260.374 tonn mot 238.365 tonn i samme periode året før


( 13.05.2009 )

[raw]

Eksportert volum i uke 19 var 15.390 tonn, over tusen tonn mer enn i tilsvarende uke i fjor. Nå er det farlig å se blindt på ukevolum. Men økningen i ukevolum kan se ut til kanskje å sakke litt.

 

Det som synes klart er at de er ikke EU-markedet for fersk laks som står for det meste av økningen, men i første rekke filetmarkedet. Det kan tyde på at en del kunder nå øker sine lagre på grunn av prisene som ser ut til og øke fremover, i alle fall på kort sikt. Effekten kan bli at økningen i volum faller, og at prisene i beste fall stabiliserer seg, i verste fall faller.

 

En del av økningen i spesielt frossen filet til EU skyldes ganske enkelt at Chile ikke lenger kan tilby frossen filet til Europa i samme volum som før. I tillegg går det mer fillet til USA som følge av mangel på chilensk filet.

 

Prisene nærmer seg nå raskt nivåer hvor markedene tidligere har falt dramatisk når prisen har nådd et nivå hvor konsumentene og importørene ganske enkelt sier stopp. Laks er god fisk, men erfaringene viser at markedet ikke aksepterer den til enhver pris. Det som gjør det vanskelig å si hvor smertepunktet nå går er de reduserte tilførslene fra Chile. Men det er lite som tyder på at for eksempel asiatiske land som har kjøpt relativt mye frossen laks fra Chile kompenserer med å øke importen fra Norge. Det ville sannsynligvis skjedd hadde prisen FOB Norge ligget rundt 27 – 28 kroner kiloen.

 

Ser en på kursutviklingen til Marine Harvest Group følger den i stor grad trenden i lakseprisen. Investorene som har investert kortsiktig i selskapet bør nå vokte utviklingen i lakseprisen. Skulle den begynne å falle vil Marine Harvest Group plutselig være rammet av både store tap i Chile og fall i inntjeningen i Norge. Da følger aksjekursen lakseprisen i det som kan bli et brått og raskt fall. Det viser tidligere perioder med høy og rask økning i lakseprisen. Det er ingenting som tilsier at markedet vil reagere annerledes nå.

[/raw]