DEL

Teknologirådet arrangerer i neste uke et seminar i Oslo hvor tema er norsk oppdrettsnæring. Er norsk lakseoppdrett ved et veiskille, og går det mot en fremtid med lukkede anlegg, er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp.


( 16.03.2011 )

[raw]

I 2009 ble det solgt 863.000 tonn slaktet laks til en verdi av over 20 milliarder kroner. Samtidig har oppdrettsnæringen utfordringer knyttet til blant annet rømning og smitte, og videre vekst forutsetter at man kan håndtere disse utfordringene.

 

Teknologirådet skal i 2011 gjennomføre et prosjekt om fremtidens lakseoppdrett. Formålet med prosjektet er å komme med innspill til Stortinget og regjeringen om ny teknologi kan hjelpe næringen å håndtere de utfordringer den står overfor og legge grunnlag for en bærekraftig vekst.

 

Påmelding til seminaret, som vil gå av stabelen på SAS-hotellet i Holbergsgate i Oslo tirsdag 22. mars kl 09, må skje innen 18. mars kl 14.00. Deltakelse er gratis og møtet er åpent for alle. For nærmere informasjon og påmelding:

 

http://www.teknologiradet.no/FullStory.aspx?m=28&amid=9667

 

Program:
09.00: Velkommen
Tore Tennøe, Direktør i Teknologirådet

 

09.05: Norsk lakseoppdrett ved et veiskille?
Jon Fixdal, prosjektleder i Teknologirådet

 

09.15: Kan akvakultur fortsette å vokse?
Karin Kroon Boxaspen, Havforskningsinstituttet

 

09.35: Har lakseoppdrett en fremtid?
Karoline Andauer, WWF Norge

 

10.55: Videreutvikling av havbruksnæringen – med fokus på miljøaspektet
Aina Valland, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

 

10.15: Spørsmål og kommentarer

 

10.30: Kaffe og frukt

 

10.50: Fremtidens oppdrettsteknologi
Tore Håkon Riple, Marine Construction AS

 

11.10: Trenger vi ny oppdrettsteknologi?
Cato Lyngøy, Marine Harvest

 

11.30: Politisk kommentar
Hans Kristian Amundsen, Statssekretær, Fiskeri- og kystdepartementet

 

11.50: Spørsmål og kommentarer

 

12.00: Slutt

 

Enkel lunch-servering etter møteslutt.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.