I april ble det eksportert 70 662 tonn laks, en vekst på 13 664 tonn mot samme måned i fjor. Det ble eksportert laks for 2,2 milliarder kroner, en nedgang på 131 millioner kroner. Selv om prisen er lavere enn i fjor, har det vært en positiv utvikling i den totale månedsprisen for laks hittil i år.


( 09.05.2012 )

[raw]

– Den positive pristrenden må tilskrives økende etterspørsel etter fersk laks blant konsumenter i de fleste markeder rundt om i verden, sier senioranalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

 

Russland fortsatt størst
Veksten fortsetter til Russland, og i april ble det eksportert 10 542 tonn laks, en vekst på 4 872 tonn mot samme måned i fjor. Nesten 15 % av all laks som Norge eksporterer går nå til Russland, i tilsvarende måned i 2011 var denne andelen 9 %.

 

Vekst i Asia
På topp ti listen over landene med største volumvekst finner vi fire fra Asia og resten fra Europa. Japan skiller seg spesielt ut med en eksportert mengde på 3 270 tonn, en vekst på 1 381. Dette gjør at Japan i april var det nest største vekstmarkedet. Japan var i april det 6. største markedet for laks, mot en 11. plass i fjor. Videre i rekken av asiatiske land som viser til sterk vekst er Vietnam, Taiwan og Thailand som totalt sett hadde en vekst på 1 679 tonn.

 

Veksten i ørreteksporten fortsetter
Det ble i april eksportert totalt 4 733 tonn ørret, en vekst på 2 904 tonn eller 159 %. Verdien økte med nesten 59 millioner kroner opp til 145 millioner kroner mot samme måned i fjor. I motsetning til laksen har den totale månedsprisen gått ned siden nyttår. Prisen i april var 30,61 kroner mot 31,79 i januar i år. Det er hovedsakelig Russland som tar unna det meste av volumet og har en andel på nesten 60 %. Andre marked for norsk ørret er Japan, Hviterussland og Ukraina.

[/raw]