DEL

Det åpnes nå for at sekvensdataene fra kartleggingen av lakselusgenomet skal kunne tas i bruk også av andre forskningsmiljø. Sekvensdataene er en viktig ressurs i arbeidet med å utvikle vaksiner og kjemiske avlusningsmidler.


( 31.01.2011 )

[raw]

Lakselusens genom er sekvensert og foreløpige analyser er gjennomført. Bak prosjektet  står Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Max Planck Instituttet for Molekylær Genetikk, Uni Research, Marine Harvest og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond.

 

Partene har besluttet å gi anledning til at alle forskningsmiljø skal få søke i resultatene av de innledende analysene. Dermed vil alle aktuelle forskningsmiljø få tilgang til en viktig ressurs som vil lette fremtidig forskning. Tilgangen til resultatene vil være belagt med noen restriksjoner for å sikre sekvenseringspartenes vitenskaplige interesser, skriver Havforskningsinstituttet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.