DEL

Miljøorganisasjonene viste lite engasjement når det gjaldt endring i reglene for bruk av lusemidler.


( 23.12.2016 )

Regjeringen sendte 21. juni ut et forslag til endringer i reglene for bruken av lusemidler. Hensikten var å beskytte aktive rekefelt og andre sårbare områder. Det ble foreslått nye krav til hvor tømming av behandlingsvann etter medikamentell behandling i brønnbåt kan, eller ikke kan foregå, og krav om lengre tid mellom behandling med kitinsyntesehemmere (flubenzuroner) for å forhindre akkumulering under anleggene, samt forbud mot bruk nærmere enn 1000 meter fra rekefelt.

Da høringsfristen gikk ut var det kommet inn hele 30 svar. Ut fra svarene kan det synes som om fiskerinæringens organisasjoner var de som var mest engasjert. Av andre organisasjoner som innga høringssvar var NOAH – for dyrs rettigheter, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Miljøstiftelsen Bellona. Selv om 30 svar viste et stort engasjement, var verken Kurt Oddekalvs Norges Miljøvernforbund, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom eller WWF Norge blant de som viste interesse for regelendringene.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.