DEL

Den røde fargen i laks, ørret og i skallet til skalldyr kommer fra stoffet astaxanthin. Men astaxanthin kan brukes til annet enn å gjøre laksen rød i kjøttet. Det kan også redusere muligheten for at overvektige mennesker får diabetes, hjerte- og blodkarsykdommer og en rekke andre lidelser.


( 03.05.2011 )

[raw]

Astaxanthin som brukes til å farge laksen rød i kjøttet, er ikke bare et effektivt pigment, men også en svært effektiv antioksidant. Antioksidanter er kjemiske stoffer som beskytter mot eller senker hastigheten på oksidasjonen av andre kjemiske stoffer. Disse prosessene kalles ofte i fysiologisk sammenheng for oksidativt stress. Antioksidanter motvirker oksidasjon i celler og kroppsvev. Mange av stoffene som oppstår i denne forbindelse er uheldige for mennesket sin helse. Overvektige personer er spesielt utsatt for oksidativt stress som gjør at disse er mer utsatt for diabetes, hjertelidelser og flere andre lidelser.

 

Forskere i Seoul, Sør Korea, har funnet ut at inntak av astaxhantin reduserer det oksidative stresset. Når kroppen tilføres antioksidanter dannes superoxide dismutase, et beskyttende antioksidant enzym. Nivået av superoxide dismutase økte med hele 193 prosent hos personer som inntok astaxanthin. Inntak av astaxanthin ga også 35 prosent reduksjon i mengden malondialdehyde, et stoff som øker når kroppen utsettes for oksidativt stress. Forsøkspersonene ble satt på henholdsvis fem og tjue gram daglig dose av astaxanthin. Det viste seg at det ikke var noen signifikante forskjeller i effekten av disse dosene. Forskerne anbefaler derfor en daglig dose på fem milligram.

 

Forskningsresultatene er svært positive for Aker Biomarine som produserer krillolje. Denne oljen inneholder ikke bare omega-3, men også astaxanthin. Men neppe i store nok mengder til å dekke den dosen forskerne anbefaler overvektige. Det er mulig å oppnå ved og enten tilsette eller konsentrere innholdet av astaxanthin.

 

Det globale markedet for astaxanthin er anslått til cirka 1,5 – 1,7 milliarder kroner. Det er i første rekke lake- og ørretoppdrett som bruker astaxanthin for å tilføre fisken rødfarge i kjøttet. Mindre enn en tredjedel av astaxanthinet som produseres blir brukt i kosttilskudd.

 

En annen viktig antioksidant i normalt kosthold er E-vitamin. Forskerne mener astaxanthin er rundt fem hundre ganger mer effektivt enn E-vitamin.
Fem milligram daglig dose som de koreanske forskerne anbefaler er det ikke mulig å innta ved å spise laksefisk. Oppdrettslaks inneholder normalt 5 til 11 milligram astaxanthin per kilo. Det meste av astaxanthinet som produseres blir produsert kunstig eller fra algen Haematococcus pluvialis. I senere tid har økende tilgang på krillolje økt tilgangen på astaxanthin.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.