Blant Norges 30 viktigste laksemarkeder er det en rekke asiatiske markeder. Men bare Vietnam har utviklet seg positivt i år. Hong Kong, Taiwan, Kina, Japan, Sør Korea, Singapore og Thailand viser alle negativ utvikling.


( 04.09.2013 )


[raw]

Når norsk laksenæring opplyser at de har mistet markedsandeler i Kina som følge av den anstrengte politiske situasjonen mellom Norge og Kina, er det en svært mange modifikasjoner.

 

Når i praksis alle asiatiske markeder viser negativ utvikling, finnes årsaken neppe andre steder enn i pris og tilgjengelighet. Mens verdien på norsk lakseeksport øker kraftig, er kvantum ned. Mens det vede utgangen av august i fjor var eksportert 715.593 tonn laks rund vekt, er det i år bare eksportert 662.540 tonn. Det er et fall i kvantum på 7,4 prosent.

 

Antakelig gjenspeiler prisen kinesiske importører må betale noe av problemene som har vært med laks som har blitt stående på grensen. Samtidig er det umulig å tro at prisen ikke påvirker den kinesiske lysten på norsk laks. Til nå i år har kinesiske importører betalt 47,17 kroner per kilo FOB Norge. I august betalte de 56,03 kroner per kilo. Av de 40 største markedene for laks, var det bare Kina og Taiwan som har måttet betale over 56 kroner per kilo i august. Taiwanesiske importører betalt noen øre under 47 kroner per kilo i snitt i år. Samtidig har importen av laks til Taiwan falt fra 9753 tonn til 5550 tonn, et fall på hele 43 prosent. Dette reflekterer nok delvis at Taiwan vil ha stor laks, noe det er mangel på.

 

Fallet i eksporten til samtlige asiatiske markeder kan forklares med økte priser og mangel på laks, og ikke politiske problemer. Hvor mye norske lakseprodusenter reellt sett har mistet av markedsandeler i Kina, tas det hensyn til import via Vietnam, og eksport av laks fra andre anlegg disse eier i Storbritannia, Irland og Færøyene, er nok diskutabelt. Marine Harvest som flere ganger har beklaget seg over situasjonen i det kinesiske markedet har produksjon i samtlige nevnte land. Som de fleste andre oppdrettere har Marine Harvest mest sannsynlig lite stor laks stående i sine norske anlegg.

Ser en på nedgangen i biomasse fra i fjor til i år, og samtidig på den spesielt lave biomassen av stor fisk, spørs det om det vil være grunn til å hevde at tapte markedsandeler i Kina, og ikke minst Asia forøvrig, skyldes dårlig planlegging i utsett av fisk. Nedgangen i eksportert kvantum til Kina og Hong Kong er 18 prosent. Til resten av Asia er nedganger 17 prosent. Det er lite som tyder på at hovedårsaken til nedgangen er forskjellig i de ulike asiatiske markedene.

[/raw]