Eksporten av laks og ørret har aldri vært høyere enn i 2008, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Eksportutvalget for fisk (EFF). Totaleksporten av laks passerte 18 milliarder kroner, mens ørreteksporten nådde 1,9 milliarder. Samlet eksport av laksefisk fra Norge endte 19,9 milliarder kroner i 2008. Dette var en økning på 1,2 milliarder kroner fra året før og er ny årsrekord for laksefisk.


( 08.01.2009 )

[raw]

– Til tross for finanskrise og utsikter til lavere kjøpekraft i mange av våre viktigste markeder holder etterspørselen etter norsk laks seg på et høyt nivå i 2008. Norge har aldri produsert mer laks, samtidig som prisen for fersk laks har vært god, sier markedsanalytiker Paul Aandahl i EFF. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var 26,95 kr/kg. Sammenlignet med 2007 var prisen på fersk laks 49 øre høyere i 2008. Samtidig økte eksportvolumet av fersk laks med 22 000 tonn fra 2007.

 

Norges mest internasjonale næring
Totalt eksporteres det laksefisk fra Norge til 98 land. Det største markedet er Frankrike som i 2008 kjøpte norsk laks og ørret for 3,2 milliarder kroner. Det minste markedet blant de 98 er Ghana hvor eksporten i 2008 var på 30 000 kroner.

 

Polen overtar for Danmark

Eksporten til EU-markedene økte med 273 millioner kroner til 3,2 milliarder kroner. Frankrike er i dag vårt viktigste laksemarked, foran Polen og Danmark. 2008 var første år hvor Polen ble et viktigere eksportmarked for laks enn Danmark. Mesteparten av laksen til disse to markedene går til foredling og distribueres deretter til andre EU-land.  

 

Sterk vekst i ørreteksporten
Ørreteksporten økte i verdi i 2008 med hele 48 prosent eller 602 millioner kroner. Mesteparten av denne veksten skyldes økt eksport til det viktigste ørretmarkedet, som er Russland. Eksporten til det nest største markedet, Japan, viste også vekst.

[/raw]