DEL

Det ble eksportert laks for 3,3 milliarder kroner i februar, som er en vekst på 35 prosent eller 856 millioner kroner fra februar i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.


( 12.03.2014 )

Det ble eksportert 66 900 tonn med laks i februar, som er ca 3 prosent høyere enn samme måned i fjor.

 

– Fortsatt vekst i etterspørselen etter laks og tilnærmet uendret tilførsel har bidratt til fortsatt sterke priser, sier Paul Aandahl, bransjesjef for laks i Norges sjømatråd.

 

Fortsatt sterk laksepris

Pris for fersk hel laks var i januar på 47,55 kroner. Dette er 11,17 kroner eller 31 prosent høyere enn samme måned i fjor. Prisen i februar var 3 prosent lavere enn gjennomsnittsprisen i januar.

 

Tilførselen til EU øker både i volum og verdi

Målt i verdi var eksporten til EU 34 prosent høyere enn tilsvarende måned i fjor. Eksportvolumet, målt produktvekt, til EU var 4 prosent høyere sammenlignet med fjoråret. Frankrike, Polen og Russland var de største markedene for norsk laks i februar, selv om både Frankrike og Russland opplevde en nedgang i volumet sammenlignet med fjoråret. Volumnedgangen i disse landene blir motvirket av en sterk økning i eksporten til andre EU-land, blant annet Storbritannia og Nederland.

 

Vekst i eksportverdien til Russland

Lakseeksporten til Russland målt i verdi var i januar 13 prosent høyere enn februar i 2013. Volumet er samtidig redusert med 12 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Økning til Asia og USA

Verdiveksten var på 48 prosent for hele det asiatiske markedet. Veksten er drevet av sterke priser samt at det asiatiske markedet i februar kjøpte 13 prosent mer norsk laks enn samme måned i fjor. De fleste markedene øker sine volum av norsk laks, bortsett fra blant annet Japan og Indonesia.

 

Eksporten av laks til USA forsetter å øke og var 163 prosent høyere i verdi sammenlignet med samme måned i fjor. Årsaken til veksten er en kombinasjon av økte priser og et større volum.

 

Vekst for ørret

Ørreteksporten i februar økte med 62 millioner kroner eller 45 prosent til totalt 201 millioner kroner. Volumet økte samtidig med 5 prosent. Russland er vårt største marked for ørret i februar.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.