Nærings- og fiskeridepartementet lanserer initativ for å gjøre det enklere for lærlinger å få erfaring på fiskebåt.


( 08.09.2014 )


– Vi er helt avhengig av at fiskeflåten trekker til seg unge fiskere. Derfor innfører vi allerede for dette skoleåret en ordning der lærlinger kan ta med seg egne kvoter ut på fiskebåten. Dette vil gjøre det mer attraktivt for rederiene å ta imot lærlinger, samtidig som lærlingen får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Den nye kvoteordningen vil tre i kraft i inneværende skoleår, hvilket betyr at lærlingene tar med seg kvotene på sjøen når fisket starter opp i 2015. Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, fylkeskommunene og næringen er nå i dialog for å få på plass de siste detaljene rundt ordningen.

 

-Vi skal opprettholde arbeidet med å styrke rekrutteringen til fiskeryrket slik at sjømatnæringen trekker til seg den kompetansen og erfaringen det er behov for i fremtiden, sier Aspaker.

 

 

Les mer om ordningen på departementets side.