Kystverket skal samarbeide med Kongsberg Digital i satsningen på digitalisering. De skal benytte seg av selskapets abonnementstjeneste for datainfrastruktur, Vessel Insight, samt ytelsesapplikasjonen Vessel Performance.

Kystverket er en statlig etat for kystforvaltning, maritim sikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Deres visjon er å utvikle den norske kysten og havområdene til å bli verdens reneste og sikreste. Dette innebærer blant annet å legge til rette for sikker navigering, et rent miljø, kvalitet gjennom alle operasjoner og å alltid være til stede når det trengs. For å lykkes med dette, satser de nå på økt bruk av digitale verktøy.

– Digitalisering med verktøy som sikrer nøyaktig og effektiv drift, er helt nødvendig for at vi skal lykkes med å transformere den maritime industrien til å bli mer bærekraftig, sier konserndirektør i Kongsberg Digital, Andreas Jagtøyen.

– Spørsmålet er ikke hvorvidt det blir økt fokus på digitalisering fremover, men hvor raskt vi får til en overgang mot en mer datadrevet og bærekraftig flåte. Derfor er vi er veldig glade for å samarbeide med Kystverket, slik at vi kan hjelpe dem med å nå sine mål, legger han til.

Digitaliseringen i den maritime næringen sikrer økt effektivitet, bedre sikkerhet og hjelper næringen med å oppnå best mulig miljøstandard. Den abonnementsbaserte tjenesten fra Kongsberg Digital, Vessel Insight, gjør det enkelt for selskapene å komme i gang med digitalisering av driften. Via den digitale plattformen kan kundene registrere og sortere relevante data fra flåten, slik at de får oversikt over hvilke grep de kan gjøre for å optimalisere driften ytterligere. Dataene deles også med andre aktører på Kongsbergs applikasjonsmarked, slik at bransjen kan lære av hverandre, og utviklere kan lage nye løsninger som er skreddersydd for selskapenes ulike behov og mål.

– I Kystverket ønsker vi en mest mulig effektiv og miljøvennlig drift av våre fartøy. Da er en optimalisering av energibruken og reduksjon av utslipp to viktige faktorer. Dette oppnår vi ved hjelp av Kongsbergs løsning, sier Kurt-Ivar Gram Franck, teknisk sjef i Kystverket.

Kystverket har også varslet at de skal benytte mer digitaliserte løsninger i nær fremtid.