Kystmagasinet 6.15: Da lystbåtmarkedet stupte på begynnelsen av 1990-tallet tok ekteparet Åge og Liv Hansen i den familieeide bedriften Nor-Dan Båtbyggeri grep for ikke å bukke under. I dag er de en svært konkurransedyktig produsent av moderne fiskebåter.

-Knivingen og konkurransen ble hardere på lystbåtmarkedet, og vi skjønte det ville bli tøffere på alle måter, forteller produksjonsog utviklingssjef, Åge Hansen, om tiden utover på 1980-tallet. Siden tidlig i det tiåret hadde de, sammen med mange andre båtbyggere på Sørlandet, produsert lystbåter i kompositt og plast i stor skala. Miljøet var stort, konkurransen ble tøffere og inntjeningen marginal. Bare på Evje, et tettsted sør i Setesdal med cirka 2500 innbyggere, jobbet mellom 60-80 mann innen skipsbygging.

Nor-Dan

Det er god plass på dekk. Salgog innkjøpsansvarlig, May Britt Hansen, viser frem neste kystsjark fra Evje-verftet.

Viktig omstilling

I motsetning til mange andre av båtbyggeriene klarte Nor-Dan å holde hodet over vannet, omstille seg og overleve i en tøff bransje. Mot slutten av 90-tallet begynte de å se etter andre markeder og produksjonssegmenter. Produksjon av industristøp, leiestøp og fiskebåter tok da over det meste av båtbyggeriets omsetning.

-Det var ikke noe «drawback» å ha flere strenger å spille på. Produksjon av fiskebåter har blitt en viktig pilar i bedriften. Det var den som ga oss muligheten til å lene oss litt tilbake når krisen i lystbåtmarkedet kom for fult. Derfor gikk vi hardere inn i produksjon av fiskebåter, som er et mer stabilt marked, forteller Åge.

Med i administrasjonen, foruten han selv og kona Liv, har de datteren May Britt Hansen med ansvar for salg og innkjøp. Hun forteller at de første fiskebåtene som de produserte var på 32 fot, og gikk i all hovedsak til lokale Sørlandsfiskere. Med tiden har Evje-bedriften levert 60 kystsjarker av denne typen og størrelse.

Nor-Dan på EVJE

Nor-Dan Båtbyggeri ligger i idylliske Evje, seks mil nord for Kristiansand.

Moderne fokus

Fiskebåtene støpes og bygges i glassfiberarmert polyester, og for fem år siden utviklet de 32-fotingen videre til 35 fot, etter forespørsler fra noen av kundene.

–Vi har hele et moderne fokus på å forbedre båttypen hele tiden. Kanskje vil vi med tiden utvikle den noe mer, men det er kundenes ønsker og behov som bestemmer dette. Mange får en aha-opplevelse når de ser hvilke muligheter de får i en tre fot større utgave, og prismessig er det liten forskjell på 32 og 35 fot. For oss er det uansett mest funksjonelt bare å bygge en modell, sier May Britt.

Hun legger til at den største forskjellen mellom de to modellene er lastevolumet. Begge er vinterisolert og har tilnærmet lik innredning, med selvlensende dekk, to lasterom, toalett og benker med køyplass til fire personer. I tillegg kan båtene leveres med mesanhus og nedgang til motorrommet akterut. Men en fremdriftsmotor på mellom 100 og 300 hk blir toppfarten med største alternativ opp imot 20 knop. Når det gjelder utrustning kan begge rigges for de fleste typer kystfiske, enten med juksamaskin, teineløfter, linetrekker, dorg med utriggere med inntil fire dorgemaskiner eller til garnfiske med garnhaler, påmontert travers akter og garngreier. I en 35 fot stor versjon har man selvfølgelig muligheter for mer utrustning av arbeidsrommet om bord og mer plass på dekk enn i den tre fot mindre utgaven.

Nor-Dan

Nor-Dan sine fiskebåter er toppmoderne og godt utstyrt.

Positive

Nor-Dan har nå levert fiskebåter langs hele kysten, fra Bugøynes og Kjøllefjord i nord til Mandal i sør. Flere og flere av båtene har etter hvert gått til kunder i nord, og i fjor høst leverte verftet 32-fotingen «Matheus» til Ove Alvestad og Are Halvor Alvestad på Sortland. Båten var også «utstillingsbåt» under Lofotfising i april. I følge Åge Hansen kom de i kontakt med flere potensielle kunder og fikk nyttig informasjon om markedet i nord. Før sommeren ble dessuten to båter levert til Smøla, mens en skal til Mandal på høsten.

-Vi får mange henvendelser og har flere prosjekter på gang, men har vært litt forsiktig med å delta på messer rundt omkring. Det har likevel gått litt av seg selv, kan May Britt fortelle.

-Kundene som kommer er godt forberedt med finansiering, og vet hva de skal ha av båt, motor og utrustning. Det eneste som kan drøye ut i tid er søknader og tilsagn på tilskudd, forteller Åge. Han legger til at det kan gå alt fra seks til tolv måneder fra design, til båten er ferdig levert. Begge ser de veldig positivt på markedet for deres 35 fot-utgave, men konstaterer at selv om interessen er stor er ingen båt solgt før kontrakten er underskrevet.

HEDRET

Ordfører i Evje og Hornnes kommune, Bjørn Robstad (th) overrakte Norges Vels medalje til Reidar Kjebekk for sine 32 år i båtbyggeriet.

Følger hele prosessen

-Vi ønsker å være god på hele produksjonen og kan konkurrere på det vi er gode på. Vi har god kapasitet på støperiet selv om vi har en liten stab, men vi har noen begrensninger på monteringssiden. Hadde vi bedre kontroll på denne delen av produksjonen ville vi kunne levere fem-seks båter per år, forteller de. Montering av båtene skjer i Arendal ved gamle Nidelv verft, og overleveres i hovedsak til kundene i Arendal eller Mandal.

-Vi har kontakter med kundene under hele prosessen, følger de opp og tilpasser oss deres ønsker. Det er tøff konkurranse og mange produsenter, men vi har funnet vår nisje og kundegruppe som vi kan levere til. Derfor er det viktig for oss å følge med i tiden og utvikle det vi allerede har. Da er det viktig med tett kontakt med kundene, forteller Åge.

-De fleste av kundene har servicenett til egne leverandører over hele landet, og vil ha nærhet til sine lokale leverandører. Vi kan montere mesaner, mastrer og innredning, legger May Britt til.

Nye produkter

Hovedproduksjonen ved Evje-bedriften ligger innen industristøp av blant annet deksler til landbruksmaskiner og brøytemaskiner. Her jobber også de fleste av deres 20 ansatte. Kun tre-fire personer jobber med fiskebåtproduksjon. Bedriften satser i tillegg på utvikling av nye innovative produkter og har nylig utviklet egne transportenheter for levende fisk via varebiler. Enhetene, som er kontainere, og konstruert for enkel løfting med truck eller krane, rommer to kubikk og har innebygd oksygenanlegg.

-Vi opplever noen svært effektive, gode mottakerforhold, og noen mindre godt organiserte forhold. Vi ser at det er travelt, at oppdrettsbåter er mye belagt og at det kan være svært tidkrevende å rigge om fra de forskjellige gjøremål. Dette ønsker vi å bli bedre på, skriver bedriften i en pressemelding om deres nye transportprodukt. Samme med Jarle Tveiten Transport har de derfor utviklet transportkonteinere med innebygd oksygenflasker. Dette tror bedriften at kan være meget godt egnet for transport av levende rognkjeks og berggylt til oppdrettsanlegg.

Lang tjeneste

Båtbyggeriet vet å verdsette sine ansatte etter lang og tro tjeneste i bedriften. Reidar Kjebekk har vært ansatt i Nor-Dan Båtbyggeri i 32 år, og i slutten av mai ble dette markert med en hyggelig middag og overrekkelse av Norges Vel sin medalje for lang og tro tjeneste i samme selskap.

-Jeg er stolt over at vi har så erfarne og dyktige folk som Reidar med på laget, og det er på sin plass at vi markerer dette på skikkelig vis. Den fagkunnskapen og erfaringen som han representerer har vært uvurderlig for bedriften, sa daglig leder ved båtbyggeriet, Liv Hansen, under utdelingen. Ordfører i Evje og Hornnes kommune, Bjørn Robstad, stod for overrekkingen av medaljen. Kjebekk har i de fleste av sine 32 år i bedriften jobbet som formann, og har vært mentor og ansvarlig for opplæring av nye ansatte.

Da lystbåtprodusentene forsvant en etter en på slutten av 80-tallet forsvant også arbeidsfolkene og fagfolkene ut av bransjen. Det har gjort at det har blitt tyngre og tyngre å rekruttere nye folk til bransjen ettersom det ikke finnes egen utdanning eller offentlig fagopplæring. Det gjør at de må drive egen opplæring av nye ansatte.

-De fleste vi har hos oss har vært her mer enn ti år. De representerer meget verdifull kompetanse og er meget dyktige. Press i arbeidsmarkedet gjorde at det ble vanskelig å få tak i folk med erfaring. Men i 2004 fikk vi tak i noen polske fagarbeidere på industriproduksjon. De jobber turnus og reiser tilbake til Polen når de har fri, og er fornøyd med denne ordningen. Vi har et par på opplæring, men ellers har vi lite gjennomtrekk av arbeidsfolk, forteller May Britt Hansen avslutningsvis.