Fiskeri- sjømatministeren har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2021.

– Norsk hvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Vi forvalter på grunnlag av vitenskapelig kunnskap og på bærekraftig vis. I tillegg er hval sunn og god mat, og nordmenn vil ha vågehval på middagstallerkenen, sier fiskeriog sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Det finnes mer enn 100 000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2021 er på 1278 vågehval, den samme som i fjor. I 2020 var det 13 fartøy som deltok. Fangsten var på 503 dyr, som var en oppgang fra 2019.

Bærekraftig fangst

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC). Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

– Jeg håper og tror at den oppadgående trenden med etterspørsel etter hvalkjøtt vil fortsette i år. Fangst av vågehval er en bærekraftig ressursutnyttelse av våre havressurser. Med vågehvalkvoten som vi har satt legger vi til rette for en beskatning som både sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier Ingebrigtsen.

Norsk vågehvalfangst – fangst og kvote 2002 – 2020

År Fangst Kvote
2020 503 1278
2019 429 1278
2018 454 1278
2017 432 999
2016 591 880
2015 660 1286
2014 736 1286
2013 594 1286
2012 465 1286
2011 533 1286
2010 468 1286
2009 483 885
2008 535 1052
2007 593 1052
2006 545 1052
2005 639 796
2004 543 670
2003 647 711
2002 634 671